“Belgische bedrijven staan wél open voor loopbaansparen”

Bedrijven in België staan open voor het systeem van loopbaansparen, zo blijkt alvast uit een steekproef van Acerta bij 469 CEO’s en directieleden in ons land waarover ook De Standaard donderdag bericht. Maar liefst driekwart zegt “het idee genegen te zijn”. Uit een eerdere bevraging toonde ook een meerderheid van de werknemers zich voorstander van het systeem, aldus Acerta. Bij loopbaansparen kunnen werknemers zelf bepalen wanneer ze vakantie of overuren opnemen. Men kan deze dagen opsparen, desnoods meerdere jaren, tot wanneer het de werknemer beter uitkomt. Loopbaansparen is een element van de wet ‘Werkbaar en Wendbaar Werk’, maar trad nog niet in voege. Minister van Werk Kris Peeters heeft de sociale partners zes maanden de tijd gegeven -tot eind januari 2018- om een alternatief te bedenken. “Als ze tegen dan geen voorstel hebben, zal het loopbaansparen in werking treden zoals in de wet is voorzien”, klonk het eerder.
Het is niet bekend hoever het nu staat met de onderhandelingen in de Nationale Arbeidsraad (NAR). Maar volgens Acerta zou het logisch zijn dat, als de sociale partners er op nationaal niveau niet uit geraken, er over loopbaansparen afspraken worden gemaakt op sectorniveau of zelfs op ondernemingsniveau. “Hopelijk krijgen werknemers en werkgevers daartoe snel de kans”, klinkt het.
Het hr-bedrijf verwijst naar de rondvragen die ze deed, bij zowel directie als werknemers. Terwijl het bij loopbaansparen gaat om de ruil van (gewerkte) uren om uren (vrije tijd), zijn werkgevers zelfs bereid om het debat breder te voeren. Bijvoorbeeld de koppeling uren en loon. “CEO’s hebben wel oren naar het inruilen van loon voor extra vakantiedagen of extra pensioenopbouw”, klinkt het. Acerta roept de beleidsmakers dan ook ook om voldoende soepelheid te voorzien, om tot geïndividualiseerde antwoorden op behoeften te komen.

bron: Belga