Terreuraanslag Manhattan – Erkenning als terreurdaad op één van komende ministerraden

Terreuraanslag Manhattan - Erkenning als terreurdaad op één van komende ministerraden

De federale regering buigt zich op één van de komende ministerraden over de erkenning van de aanslag in Manhattan als terreurdaad. Dat valt te horen op het kabinet van premier Charles Michel. De erkenning per koninklijk besluit is belangrijk voor de Belgische slachtoffers om in aanmerking te komen voor het nieuwe statuut van nationale solidariteit. Het nieuwe statuut werd ingevoerd in nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Het opent onder meer de deur naar een herstelpensioen en de terugbetaling van medische en psychologische kosten. Met het oog op een snellere behandeling van aanvragen in kader van erkende terreurdaden, worden dossiers ingediend bij het Slachtofferfonds ook meteen als geldig beschouwd. Zo moeten slachtoffers maar één keer een dossier indienen.
Het koninklijk besluit met de erkende terreurdaden regelt voorts wettelijk dat slachtoffers van de betrokken aanslagen geen klacht meer moeten indienen om zich burgerlijke partij te stellen om aanspraak te kunnen maken op een financiële hulp.
De Belgische tussenkomst blijft wel beperkt tot slachtoffers met de Belgische nationaliteit en mensen die een duurzaam verblijf in België kunnen aantonen.

bron: Belga