Jambon geeft noodplannen een update

Jambon geeft noodplannen een update

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gaat de nationale noodplannen een grondige update geven en ze beter op elkaar afstemmen. Dat staat te lezen in zijn beleidsnota, waarover De Morgen vandaag bericht. Er komt een algemene risicoanalyse en algemene respons voor alle situaties. In het verleden waren de noodplannen vaak reactief: ze werden opgesteld nadat al iets was misgelopen. Maar de recente aanslagen in binnen- en buitenland hebben duidelijk gemaakt dat ons land maar beter voorbereid kan zijn op eender welke rampsituatie. Daarom krijgen de noodplannen een grondige update.

Tegelijk wordt er minder een onderscheid gemaakt tussen ongelukken of rampen enerzijds en aanslagen of grootschalig banditisme anderzijds. In het eerste geval traden voordien in de eerste plaats de Civiele Bescherming en Volksgezondheid op, in het tweede geval de ordediensten. Met de nieuwe plannen zal alle expertise meteen worden samengebracht.

Jambon wil ook de kennis van de noodplannen activeren via rampenoefeningen waarbij over de provinciegrenzen heen wordt gekeken. Zo wil hij alle betrokkenen steeds bij de les houden. Volgend jaar staat alvast een grote nucleaire oefening gepland in Fleurus.

bron: Belga