“Bourgeois, Vandeurzen, meer personeel”

Bourgeois, Vandeurzen, meer personeel

De middenveldorganisaties uit de ouderenzorg laten zich in de straten van Brussel horen met slogans als “geen woorden maar daden” en “Bourgeois, Vandeurzen, meer personeel”. Ze eisen zo van de Vlaamse regering meer personeel, hogere personeelsnormen en garanties rond werkbaar werk. “Wij zijn woest”, klinkt het bij de 800 manifestanten uit de ouderenzorg. “Geen commerce in de zorg”, benadrukken ze ook, zo verwijzend naar de commerciële zorgbedrijven. De maninfestatie verliep alvast zonder incidenten. Afgevaardigden van de vakbonden zijn rond 12.15 uur door de regering ontvangen op het Martelarenplein.

De non-profitsector roept niet alleen minister van Welzijn Jo Vandeurzen, maar de hele Vlaamse regering op om sneller meer middelen vrij te maken. “Niet alleen minister Vandeurzen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, de Vlaamse regering moet haar prioriteiten stellen”, aldus Jan Mortier van ACV Openbare Diensten. Minister Vandeurzen heeft voor 2018 11 miljoen beloofd en 22 miljoen voor 2019, klinkt het. Maar om van alle rustoordbedden, voor niet zwaar zorgbehoevenden, rust- en verzorgingsbedden te maken, die een hogere personeelsnorm met zich meebrengen, is 120 tot 150 miljoen nodig, luidt het. Die reconversie is al lang bezig, maar heeft vertraging opgelopen door de staartshervorming.

De vakbonden eisen van de regering een plan om vanaf volgend jaar meer middelen vrij te maken. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden op de werkvloer om voldoende personeel aan te nemen om de zorg beter te maken. In de commerciële woonzorgcentra eisen ze een verbod om winsten uit te keren aan de aandeelhouders.

Ook ouderenorganisatie Okra is aanwezig op de betoging. “we willen een signaal geven. De overheid mag zich niet terugtrekken uit de sector van de zorg”, zegt vrijwilliger Piet Van Tittelboom. “De normen van nu dateren van 30 jaar terug, maar de zorgzwaarte is ondertussen verergerd.”
Okra roept de overheid op haar verantwoordelijkheden te nemen, maar kijkt ook naar de lokale besturen. “De OCMW’s moeten hun best doen om zelf rusthuizen te bouwen”, klinkt het.

bron: Belga