Transitmigranten blijven West-Vlaamse snelwegparkings vinden

Transitmigranten blijven West-Vlaamse snelwegparkings vinden

De West-Vlaamse snelwegparkings blijven in trek bij transitmigraten, zeker nu de federale en lokale politie de bewaking terug hebben overgenomen van private firma’s. Er zijn de jongste twee weken twee keer zes transitmigraten opgepakt en er is ook een klein kamp in Jabbeke ontmanteld. Dat heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé in de provincieraad gezegd op een vraag van Reinhilde Castelein (Vlaams Belang). Sinds begin oktober worden de snelwegparkings niet langer bewaakt door private bewakingsbedrijven. De lokale politie blijft, met hulp van versterking van de federale politie, wel heel regelmatig patrouilleren. Eind deze maand valt die versterking vanuit Brussel weg en wordt de situatie geëvalueerd.

De gouverneur blijft aandringen op versterking omdat de patrouilles doorwegen voor de lokale politiediensten. Hij vraagt ook dat er opnieuw een mobiel afhandelingscentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken komt. Dat centrum bestond, in Veurne, maar is na de ontmanteling van het kamp in Calais opgedoekt.

De gouverneur vraagt ook dat lokale politiezones transitmigranten blijven oppakken. “We zien dat de kloof tussen het aantal meldingen en het aantal opgepakte illegalen groter wordt. Ik begrijp dat het vaak demotiverend is om illegalen op te pakken en hen even later terug los te laten, maar het blijft wel noodzakelijk.” Monitoring blijft uitermate belangrijk. Dat bleek nog op 21 oktober. Toen werd een ontluikend kamp in Jabbeke ontmanteld.

bron: Belga