Emotionele belasting wordt criterium voor zwaar beroep bij de overheid

Emotionele belasting wordt criterium voor zwaar beroep bij de overheid

Ambtenaren die tijdens hun carrière emotionele of mentale belasting ervaren, zullen in aanmerking komen voor een zwaar beroep en zullen dus vroeger op pensioen kunnen. Dat staat in een oriëntatienota die vandaag is voorgesteld op het federaal pensioencomité. Dat is vernomen van Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten. Vakbonden en werkgevers onderhandelen al bijna twee jaar over wie al dan niet een zwaar beroep uitoefent. In de privésector is dat overleg recentelijk mislukt. Voor de overheid liep het overleg nog, en dat resulteerde vandaag in een ‘oriëntatienota’, aldus de topman van de christelijke overheidsvakbond.

In de nota staat welk mechanisme gebruikt zal worden om vast te stellen wie een zwaar beroep uitoefent, en wat de gevolgen zullen zijn. Dat zal gebeuren aan de hand van vier criteria: fysiek zwaar werk, een belastende werkorganisatie, een verhoogd veiligheidsrisico en mentale en emotionele belasting. Vooral dat laatste zorgde er voor dat in de privésector het overleg mislukte. Bij de overheid zouden de criteria wel gelden. “De vertegenwoordiger van de minister van pensioenen heeft er niets tegen ingebracht”, aldus Hamelinck.

Wie een zwaar beroep heeft uitgeoefend, zal vroeger op pensioen kunnen. “De gepresteerde jaren zullen met een coëfficiënt worden verhoogd en dus zwaarder meetellen in de pensioenberekening”, aldus nog de ACV-er. Men zou wel niet vroeger dan 60 jaar op pensioen kunnen. De vakbonden kunnen zich vinden in de formules, aldus Hamelinck nog.

bron: Belga