Vlaamse Sportraad: “Krachtig beleid tegen seksueel misbruik in de sport ontbreekt”

Vlaamse Sportraad: "Krachtig beleid tegen seksueel misbruik in de sport ontbreekt"

De Vlaamse Sportraad vraagt dat er een concreet actieplan komt in de strijd tegen seksueel misbruik in de sport. “Er zijn wel goede instrumenten maar een krachtig beleid ontbreekt”, zo stelt de raad in een advies dat Belga kon inkijken. De Vlaamse Sportraad dringt aan op een actieplan met concrete acties en pleit voor een “nultolerantie” tegenover seksueel misbruik in de sportwereld. Het Vlaams Parlement besliste eerder al een bijzondere ‘Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport’ op te richten. Die commissie kwam er na getuigenissen in de media over misbruik in de judowereld. Bedoeling is dat die commissie haar werkveld gaat uitbreiden met grensoverschrijdend gedrag op andere domeinen buiten de sportwereld.

Intussen heeft de Vlaamse Sportraad een advies klaar. Daarin actualiseert de raad een reeks oudere aanbevelingen en formuleert ze een aantal nieuwe aanbevelingen.

De raad vindt onder meer dat er nog meer werk moet worden gemaakt van het promoten van vertrouwenspersonen (of Aanspreekpersoon Integriteit, API’s) in de sportclubs en dat er best gewerkt wordt met één centraal meldpunt, namelijk 1712. Nu bestaan er daarnaast nog andere kanalen en meldpunten en dat is “verwarrend”, luidt het.

De Vlaamse Sportraad vindt ook dat er een “nultolerantie” moet zijn voor grensoverschrijdend gedrag in de sport. Zo kan een sportreglement ook nooit boven de juridische wet staan. De raad wijst wel op een aantal juridische beperkingen op het terrein. Zo kent een club of federatie niet altijd de lopende zaken of veroordelingen van betrokken leden of coaches.

bron: Belga