Afwezigheid veiligheidskorps dreigt morgen verloop rechtszittingen te hinderen

Afwezigheid veiligheidskorps dreigt morgen verloop rechtszittingen te hinderen

De zittingen van de rechtbanken dreigen morgen “aanzienlijke” hinder te ondervinden, omdat het veiligheidskorps niet beschikbaar is voor het transport van gevangenen. Dat meldt de FOD Justitie vandaag. De leden van het veiligheidskorps kunnen niet worden ingezet, omdat er een algemene vergadering van de vakbonden plaatsvindt. Morgen organiseren de vakbonden van het veiligheidskorps een algemene vergadering in Brussel. Alle leden van dat korps hebben een dienstvrijstelling gekregen en kunnen aanwezig zijn op die vergadering. De leden van het veiligheidskorps kunnen daardoor niet instaan voor het transport van de gedetineerden. De FOD Justitie waarschuwt vandaag dat dit kan leiden tot “een aanzienlijke verstoring van het verloop van de terechtzittingen”.

De algemene vergadering is een gevolg van het vorige week goedgekeurde wetsvoorstel over de oprichting van een nieuwe directie ‘beveiliging’. Een van de opdrachten van die nieuwe directie is het transport van gedetineerden. De leden van het veiligheidskorps krijgen morgen van hun vakbondsafgevaardigden meer toelichting daarover.

In de mededeling zegt de FOD Justitie ook dat de rechtbanken op 20 oktober al op de hoogte zijn gebracht. Ook wordt benadrukt dat “de mensen van het veiligheidskorps het recht hebben om geïnformeerd te worden via hun algemene vergadering”.

bron: Belga