Coveliers: “Onderzoek naar link tussen Bende en rijkswacht werd afgeremd”

Coveliers: "Onderzoek naar link tussen Bende en rijkswacht werd afgeremd"

Voormalig Volksunie- en Vld-parlementslid Hugo Coveliers, die lid was van de eerste parlementaire commissie over de Bende van Nijvel, zegt niet verrast te zijn door de onthulling dat een voormalig rijkswachter lid zou zijn geweest van de bende. “Dat zijn naam in het dossier stond maar hij geen verdachte was, moeten we de onderzoekers niet per se verwijten: er stonden héél veel namen in dat dossier”, geeft hij aan. “Maar wie toen zoals ik nog maar durfde opperen dat er een link met de rijkswacht zou kunnen zijn, werd uitgescholden. Onderzoek in die richting werd ook afgeremd.” Coveliers benadrukt dat het afremmen van onderzoek naar een mogelijke betrokkenheid van (ex-)rijkswachters bij de Bende van Nijvel destijds niet noodzakelijk te kwader trouw gebeurde. “Sommigen weigerden gewoon te geloven dat rijkswachters daartoe in staat zouden zijn”, zegt hij. “Ik roep daarom nu op tot meer openheid. De huidige instellingen en de mensen die er werken hebben hier niets mee te maken, maar komen bij het publiek wel opnieuw in een slecht daglicht, alleen al door de indruk te wekken dat niet alle informatie naar buiten mag komen.”

Het voormalige commissielid stelt verder dat het feit dat één bendelid nu mogelijk geïdentificeerd is, nog lang niet betekent dat alles nu snel duidelijk zal worden. “De man zelf is intussen overleden en aangezien de Bende van Nijvel mogelijk in verschillende samenstellingen opereerde, is het vooral belangrijk te achterhalen wie alles coördineerde en wat het motief was”, zegt Coveliers. “Bovendien moet nagegaan worden op welk machtsniveau die personen zich bevonden zodat bepaalde zaken konden toegedekt worden. Onderzoekers die in de loop der tijd het gevoel hadden dat ze in hun activiteiten afgeremd werden, moeten dat nu bekendmaken.”

bron: Belga