LBC stemt in met nieuw akkoord voor de federale non-profit

De achterban van de christelijke vakbond heeft vrijdag met een grote meerderheid het ontwerpakkoord goedgekeurd voor de federale non-profit. Volgens het ontwerp van sociaal akkoord komt er een nieuw loonmodel in de sector die onder meer de ziekenhuizen bevat, waarbij de startlonen bijvoorbeeld hoger zijn. Ook gaat er meer geld naar het aanvullend pensioen en komen er duizend banen bij, meldt de vakbond. Eerder deze maand kwamen alle partijen een ontwerpakkoord overeen en iedereen raadpleegt nu de achterban, legt Mark Selleslach van de christelijke bond LBC uit. Het akkoord geldt voor de ongeveer 172.000 mensen in de sector (zowat 128.000 voltijdse equivalenten) in de federale gezondheidszorg. Het gaat vooral om de ziekenhuizen, de thuisverpleging en ook de wijkgezondheidscentra.
“We hebben behoorlijk lang onderhandeld, want het was budgettair niet eenvoudig om investeringen te kunnen doen in de sector, aldus Selleslach. Het akkoord geld voor vier jaar (2017-2020) en heeft een totale kostprijs van 463 miljoen euro. Na de vier jaar gaat het jaarlijks om 150 miljoen euro structureel extra voor de federale non-profit.

De onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en politiek over nieuwe sociale akkoorden voor de non-profitsector slepen al lang aan. Na een grote betoging eind vorig jaar kregen de bonden van de federale en Vlaamse ministers een onderhandelingskalender los, maar die gesprekken verliepen moeizaam. De sector kwam voor de zomer al verschillende keren opnieuw op straat. Op federaal niveau hadden de ministers Peeters en De Block voor het zomerreces een voorstel gedaan.

bron: Belga