EU wil in december licht op groen zetten voor handelsgesprekken met Britten

EU wil in december licht op groen zetten voor handelsgesprekken met Britten

Als de onderhandelingen over de brexit in december voldoende vooruitgang hebben opgeleverd, zal de Europese Unie handelsgesprekken starten met het Verenigd Koninkrijk. Dat is beslist op de Europese top. De EU start alvast een “interne voorbereidende discussie” over de toekomstige Brits-Europese relaties. Eigenlijk hadden de leiders op deze top de tweede fase van de brexit-onderhandelingen moeten aanvatten, maar daarvoor schieten de gesprekken onvoldoende op. Vooral wat betreft de manier waarop de Britten hun financiële engagementen willen nakomen, blijft de EU op haar honger zitten. Zo engageerde May zich tot dusver enkel om de Britse bijdrage aan de Europese begrotingen van 2019 en 2020 te honoreren. Dat komt neer op een nettobedrag van zo’n 20 miljard euro. Maar ook over de vrijwaring van de burgerrechten en over de Ierse grenskwestie moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt.

Als op die drie domeinen voldoende vooruitgang is geboekt wanneer de leiders op 14 en 15 december opnieuw bijeenkomen, dan zullen ze ‘richtsnoeren’ aannemen voor de onderhandelingen over de toekomstige relaties met de Britten en over een eventueel overgangsakkoord na de brexit op 30 maart 2019. Hoofdonderhandelaar Michel Barnier en de bevoegde ministers starten alvast hun voorbereidend werk zodat het onderhandelingskader in december aangenomen kan worden.

De Britse premier Theresa May blijft er intussen alle vertrouwen in hebben dat er op het einde van de rit een goed brexit-akkoord zal voorliggen, zo zei ze op een persconferentie. Dat haar regering voorbereidingen treft voor het geval de onderhandelingen mislukken en de Britten zonder akkoord uit de EU tuimelen, is volgens haar een kwestie van goed bestuur. “We werken aan een goede deal, maar het zou onverantwoord zijn om ons niet op alle mogelijkheden voor te bereiden.”

Alvast de Duitse bondskanselier Angela Merkel stak May een hart onder de riem. “In tegenstelling tot de voorstelling in de Britse pers, heb ik de indruk dat bij deze onderhandelingen stap voor stap vooruitgang wordt geboekt”, zei ze. “Ik zie geen indicaties dat we zullen mislukken.”

bron: Belga