“We moeten met mystery calls verder gaan dan dienstenchequesector”

We moeten met mystery calls verder gaan dan dienstenchequesector

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is blij met het initiatief van de Vlaamse dienstenchequesector om mystery calls te organiseren. Het wettelijk kader dat hij zelf heeft voorbereid, gaat verder. Dat kader werd overigens door de ministerraad definitief goedgekeurd en gaat nu naar de Kamer. “De koudwatervrees die aanvankelijk bestond tegenover mystery calls verdwijnt stilaan. Het is een goede zaak dat een sector zelf initiatief neemt om discriminatie aan te pakken. Door op verschillende niveaus te werken kunnen we een maximaal resultaat boeken”, zegt Peeters. De CD&V-vicepremier benadrukt dat het wettelijk kader dat de federale regering heet uitgewerkt, verder gaat. Niet de werkgevers zelf, maar de sociale inspectie organiseren de mystery calls. Die zullen in alle sectoren mogelijk zijn. “De discriminatiegronden waar naar gekeken wordt, zijn ook ruimer. Het gaat niet enkel om discriminatie op basis van leeftijd, geslacht of etnische afkomst, maar bijvoorbeeld ook op basis van handicap of het feit dat iemand zwanger is”, legt Peeters uit.

Om tegemoet te komen aan de ongerustheid dat mystery calls kunnen leiden tot het uitlokken van discriminatie, werden verschillende waarborgen ingebouwd. Zo kan het instrument pas in laatste instantie worden gebruikt, indien er een vermoeden van discriminatie bestaat en als andere onderzoeksmethodes ontoereikend blijken. Sociale inspecteurs moeten bovendien het gebruik van mystery calls op voorhand aftoetsen bij de arbeidsauditeur. “Die verschillende waarborgen zullen ervoor zorgen dat de mystery calls op de juiste manier worden gebruikt. Het wetsontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State en die had geen bezwaren”, zegt Peeters.

Vorige week keurde het Brussels Parlement een ordonnantie goed die praktijktests en mystery calls vanaf volgend jaar in het hoofdstedelijk gewest mogelijk maakt. Brussels minister van Werk Didier Gosuin dankte bij die gelegenheid zijn federale collega Kris Peeters omdat “hij zijn tekst had overgenomen in een wetsontwerp”.

bron: Belga