Gezondheidszorg gevangenissen – Ook Geens steunt overheveling naar Volksgezondheid

Op het kabinet van Justitie bevestigt men dat de minister al sinds zijn aantreden in 2014 pleit om de gezondheidszorg voor gedetineerden over te hevelen naar Volksgezondheid. In het interneringsbeleid zijn er al stappen vooruit gezet. Voor wat de gezondheidszorg in gevangenissen betreft, zou er tegen het einde van het jaar een wetsontwerp met aanpassingen in de Basiswet naar het parlement vertrekken. Het Federaal Kenniscentrum (KCE) stelde dinsdag in een rapport dat de overheveling van de penitentiaire gezondheidszorg van Justitie naar Gezondheidszorg “geen gemakkelijke hervorming wordt”. Deze hervorming zal veel energie en bijkomende middelen vergen, luidde het.
De politieke wil om de bevoegdheden over te hevelen, is er alvast, zo wordt bevestigd bij Justitie. Minister Koen Geens (CD&V) zegt ook “een trouwe gesprekspartner” te hebben aan zijn collega-minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open Vld).
In een aantal domeinen zoals het interneringsbeleid hebben Justitie en Volksgezondheid al stappen gezet, luidt het. “Er zijn bijzondere zorgunits gekomen, de interneringswet is in werking getreden en de minister heeft heel wat inspanningen gedaan om de populatie in te dijken”.
Maar voor het luik rond de gezondheidszorg in de gevangenissen is het wachten tot eind dit jaar. Dan zou een wetsontwerp naar het parlement worden gestuurd. “Gezien er een studie was besteld (bij het KCE, red.), is het normaal dat Volksgezondheid en Justitie die studie wensten af te wachten om de aanpassingen aan de wet samen te doen”. Het kabinet van Geens wijst er ook op dat er nu al geschoolde artsen werkzaam zijn in de gevangenissen. “Als de gedetineerde niet kan verzorgd worden binnen de instelling, moeten zij hem doorverwijzen naar een dokter buiten de gevangenismuren. Dat is een deontologische plicht en de Orde van Geneesheren moet daarover waken dat zij deze correct uitvoeren”.
Over timing en extra middelen voor de overheveling van bevoegdheden blijft het kabinet Justitie dinsdag op de vlakte.

bron: Belga