Aanslagen Brussel – Inlichtingendienst liet steken vallen voor 22/03

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV), de militaire inlichtingendienst, heeft steken laten vallen in het opsporen van terroristen in de aanloop naar de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel. Dat is de conclusie uit het jaarverslag van het Comité I. Dat meldt VTM NIEUWS. Het Comité I waakt over de werking van de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV. In het jaarverslag staat dat beide inlichtingendiensten geen informatie achterhielden of over gegevens beschikten die de terreuraanslagen op Zaventem en de metro in Brussel konden voorkomen.

Geen van beide inlichtingendiensten zag volgens VTM NIEUWS de aanslagen aankomen, omdat ze geen of amper informatie hadden over de daders. Maar het Comité I stelt vast dat de ADIV slechts vier van de mededaders kende. “Gelet op de schaarse informatie dient te worden vastgesteld dat de ADIV over een slechte informatiepositie beschikte”, staat in het rapport.

De ADIV liet ook informatie liggen die kwam van haar eigen militairen. In november 2015 filmde een onbekende vanuit een wagen patrouillerende militairen op de luchthaven van Zaventem. Begin maart 2016 waren er twee rapporten dat Najim Laacharoui, een van de zelfmoordterroristen van 22/03, gezien was op de luchthaven. Met die informatie is niets gedaan, volgens het Comité I.
Het Comité I beveelt aan dat de Staatsveiligheid en de ADIV beter moeten samen werken om informatie uit te wisselen.

Ook de Staatsveiligheid heeft een fout gemaakt volgens het Comité I. In mei, een paar maanden na de mislukte aanslag op de Thalys op 21 augustus 2015, kreeg de Belgische Staatsveiligheid een vraag van een buitenlandse inlichtingendienst over bepaalde gsm-nummers in verband met de dader Ayoub El Khazzani. De Staatsveiligheid heeft op die vraag niet geantwoord. Vier dagen voor de aanslagen op 22 maart werd nogmaals de vraag gesteld. Daarop antwoordde de Staatsveiligheid pas een dag na de aanslagen in Brussel en Zaventem.

bron: Belga