Dinsdag 30ste Werelddag van verzet tegen armoede

Dinsdag 30ste Werelddag van verzet tegen armoede

Ongeveer 15,5 procent van de Belgische bevolking behoort tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen, 5,5 procent van de bevolking leeft in ernstige materiële deprivatie en 14,6 procent van de bevolking jonger dan 60 jaar leeft in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit, aldus cijfers van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede, op dinsdag 17 oktober, worden in de vier windstreken optochten, manifestaties, concerten, debatten, filmvoorstellingen en tentoonstellingen ingericht. Cijfers tonen al jaren dat zeker 10 procent van de Vlamingen en 15 procent van de Belgen in armoede leeft. Concreet houdt dit in dat 1,7 miljoen mensen in ons land leven met een maandelijks inkomen onder 1.115 euro als alleenstaande of 2.341 euro als koppel met twee kinderen, de Europese armoedegrens.

17 oktober werd in 1992 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag voor de uitroeiing van armoede. De 30ste verjaardag van de Werelddag wordt met een reeks sensibiliserende acties en manifestaties kracht bijgezet om uitsluiting en onrechtvaardigheid aan te klagen.

Door Brussel trekt vanaf 9 uur de mars “Wat verborgen is zichtbaar maken” van een 30-tal partnerorganisaties. Met als vertrekpunt het Maximiliaanpark en het Jubelpark komen beide trajecten rond de middag samen aan het cultureel centrum Garcia Lorca. Na de middag vertrekt de mars in zwart en wit aan Garcia Lorca en eindigt in Sint-Gillis.

Het Netwerk tegen Armoede, dat 59 verenigingen in Vlaanderen en Brussel groepeert waar mensen in armoede het woord nemen, stelt de Werelddag in het teken van “Gezondheid verdraagt geen uitstel”. Eén op de 8 mensen met een laag inkomen stelt gezondheidszorg immers uit om financiële redenen. In 29 gemeenten en steden zijn lokale acties gepland.

ADT Vierde Wereld organiseert een totaalprogramma vanaf 18 uur in theaterzaal Saint-Michel in Brussel, afgerond met een optreden van zanger Grandgeorge.

bron: Belga