Nieuw decreet rond trage wegen zet eindspurt in

De Vlaamse regering komt binnenkort met nieuwe wetgeving rond gemeentewegen. Dat melden de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld in de marge van de ‘Dag van de Trage Weg’. Het decreet moet onder meer een einde maken aan de soms absurde situaties rond zogenaamde ‘trage wegen’, te wijten aan de verouderde wetgeving uit 1841. ‘Trage wegen’ zijn paadjes, jachtpaden of kleine weggetjes waar – met uitzondering van landbouwvoertuigen – geen gemotoriseerd verkeer op mag. De paden worden wel volop gebruikt door wandelaars en fietsers en werden in 1841 vastgelegd in de ‘Wet op de buurtwegen’. Die wet werd sindsdien echter nauwelijks gewijzigd, wat tot heel wat rechtsonzekerheid leidt. Zo lopen er buurtwegen door het grondgebied van privé-eigendommen of scholen, vaak zonder dat de eigenaar dat weet.
Het nieuwe decreet gemeentewegen, dat al enkele jaren in de steigers staat, moet daar nu komaf mee maken. Niet enkel de wetgeving rond trage wegen krijgt daarin een update: het decreet omhelst alle gemeentewegen en moet de lokale besturen meer autonomie geven om te beslissen over het wegennetwerk. De wet uit 1841 wordt afgeschaft en vervangen.
“We zorgen ervoor dat het zwaartepunt van de beslissingsbevoegdheid bij de lokale besturen ligt. We zullen de gemeenten hierin heel wat vertrouwen en verantwoordelijkheid geven, zonder hen extra administratieve lasten op te leggen”, meent Open Vld-parlementslid Lydia Peeters. “Mensen hoeven niet langer bang te zijn van wegen die op een oude kaart recht doorheen hun huis lopen, maar waarvan niemand vandaag nog van het bestaan afweet.”
Ook Lies Jans van N-VA reageert tevreden: “Dit decreet voorziet in eenvoudige en geïntegreerde procedures. We geven daarvoor nu een sterk mandaat aan de gemeenten, die veel sneller en gemakkelijker knopen kunnen doorhakken”. Volgens CD&V’er Dirk de Kort zorgt het decreet bovendien voor “meer, maar ook veiligere verbindingen naar de school, sportclub of bibliotheek”, wat het fiets- en wandelverkeer moet stimuleren.

bron: Belga