“Werkzoekenden niet ‘verstoppen’ in subsidiejobs”

Werkzoekenden niet 'verstoppen' in subsidiejobs

N-VA is geen voorstander van de plannen van ACV om werklozen die na twee jaar lang zoeken nog geen job hebben gevonden een ‘basisbaan’ te geven. N-VA parlementslid Axel Ronse vindt dat je op die manier “werkzoekenden ‘verstopt’ in subsidiejobs”. “Wij zijn geen voorstander van door de overheid gesubsidieerde banen, wel van gerichte ondersteuning, opleiding en korte werkervaringen”, zegt ook Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). De christelijke vakbond wil, tegen de betaling van het minimumloon, langdurig werklozen eenvoudige jobs aanbieden die er nu niet zijn, maar die wel een maatschappelijke meerwaarde hebben. De vakbond denkt daarbij onder meer aan zwerfvuil opruimen, toezicht houden op bus of tram, natuurgebieden onderhouden of helpen in de refter van een bejaardentehuis.

“Langdurige werkloosheid pak je aan door te investeren in competenties van mensen zodat ze opnieuw aantrekkelijk worden voor bedrijven op zoek naar talent. Je lost dat niet op door ze te ‘verstoppen’ in nieuw gecreëerde overheidsjobs”, zegt Ronse vandaag in een reactie. “Onze bedrijven schreeuwen om goed opgeleid talent. Niet investeren in onze langdurig werklozen en ze ‘parkeren’ in gesubsidieerde jobs is schuldig verzuim. Dat was de lijn van het PS model en staat haaks op de ambitie van de Zweedse coalitie.”

“Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement trouwens het decreet tijdelijke werkervaring goed dat voorziet in ambitieus programma aan stages en opleidingen op de werkvloer voor langdurig werkzoekenden”, besluit Ronse.

“We hebben net alle instrumenten hervormd en gezorgd dat mensen niet eeuwigdurend in statuten blijven hangen. Dit voorstel creëert weer een nieuw statuut zoals de oude PWA’s, gesco’s, WEP plus, DAC’s enzovoort”, zegt minister Muyters. “We hebben die net afgeschaft omdat mensen daarin bleven hangen en niet doorgroeien naar andere jobs. We gaan de fouten van het verleden niet herhalen. In de statistieken beginnen ook langdurig werkzoekenden het beter te doen dan in het verleden. Dat bewijst dat onze aanpak de juiste is. Bovendien heeft de private sector het steeds moeilijker om mensen te vinden”.

Langdurig werkzoekenden moeten via kortdurende werkervaringen opnieuw hun weg kunnen vinden, zegt Muyters nog. Per 1 januari starten nieuw uitgewerkte maatregelen zoals het nieuwe wijkwerken en de tijdelijke werkervaring starten. “Laat die instrumenten maar eerst werken”, zegt Muyters.

bron: Belga