Antwerps Zorgbedrijf wil kwaliteit garanderen via vertrouwensakte

Antwerps Zorgbedrijf wil kwaliteit garanderen via vertrouwensakte

Naar aanleiding van de undercoverreportage van Pano die pijnpunten blootlegde in verschillende woonzorgcentra in Vlaanderen, wijst het Antwerpse Zorgbedrijf erop dat het vanaf dit najaar werkt met een “akte van vertrouwen” waarin het elf thema’s die bepalend zijn voor klantentevredenheid vertaalt in concrete engagementen. Indien een bewoner of familielid merkt dat die engagementen niet worden nagekomen, roept het Zorgbedrijf op om klacht in te dienen. Het Zorgbedrijf is de grootste aanbieder van thuisdiensten, assisentiewoningen, woonzorgcentra en dienstencentra in Antwerpen. De ligdagprijs voor een 24/7-verblijf in een woonzorgcentrum varieert er tussen 55,90 euro en 69,50 euro per dag (exclusief een medisch zorgpakket van 5,76 euro per dag). “In ruil voor dat bedrag mag de klant kwalitatieve dienstverlening verwachten”, klinkt het vandaag.

Met een akte van vertrouwen die in elk woonzorgcentrum zal uithangen en persoonlijk aan elk personeelslid en elke bewoner zal worden overhandigd, garandeert het Zorgbedrijf naar eigen zeggen zaken als persoonlijke omgang, maaltijden, aanspreekbaarheid van medewerkers en properheid in de vorm van concrete minimale verwachtingen. “Wanneer Zorgbedrijf Antwerpen die engagementen niet nakomt, moet de klant het woonzorgpersoneel daarop aanspreken en/of een klacht indienen”, luidt het. “Op die manier wil Zorgbedrijf Antwerpen de dialoog stimuleren en samen met de klant aan een betere kwaliteit en hogere tevredenheid werken.” Het aantal klachten per maand en de tevredenheid van klanten en medewerkers zullen binnenkort ook op de website terug te vinden zijn.

“We erkennen het recht van de cliënten op een zeer kwalitatieve dienstverlening en we nodigen hen uit om ons erop te wijzen”, zegt voorzitter Fons Duchateau (N-VA). “We gaan veel kritiek krijgen die ons anders bespaard blijft omdat mensen zich schikken naar een situatie, maar dat laatste willen we manifest niet.”

bron: Belga