Drie op de vier bedrijven maakt budget vrij voor opleidingen

Foto Pixabay

Drie op de vier werkgevers voorziet een opleidingsbudget voor zijn personeel. Dat blijkt uit een bevraging van hr-dienstengroep Acerta bij 469 CEO’s en directieleden. Bijna de helft van de bedrijfsleiders beseft dat opleiding en vorming noodzakelijk zijn voor de toekomst van hun bedrijf. De wet Wendbaar en Werkbaar Werk verplicht Belgische bedrijven om minstens gemiddeld twee opleidingsdagen per werknemer per jaar te organiseren, maar uit de bevraging blijkt dat bedrijven nog werk voor de boeg hebben. “Bij 25% van de werkgevers krijgt opleiding nog te weinig aandacht. Zij voorzien dit niet, wat niet betekent dat werknemers totaal geen opleiding krijgen maar wel dat hier geen specifiek budget is voor voorzien”, verklaart Annelies Baelus, Director Open Opleidingen bij Acerta.