Similes lanceert ondersteuningscampagne voor familie psychische kwetsbare mensen

Similes lanceert ondersteuningscampagne voor familie psychische kwetsbare mensen

Onder het motto “Jij bent een kei, dankzij je steun voor wie kwetsbaar is” heeft Similes maandag in Leuven een sensibiliseringscampagne gelanceerd ter ondersteuning van familieleden van psychisch kwetsbare mensen. Dat gebeurde in aanwezigheid van Justitieminister Koen Geens (CD&V) en hoogleraar psychiatrie Dirk De Wachter (KU Leuven), die de campagne voorstelde. Ondanks het feit dat iedereen vroeg of laat geconfronteerd wordt met psychische kwetsbaarheid, bij zichzelf of in de naaste omgeving, blijven deze problemen dikwijls moeilijk bespreekbaar. Ook familieleden ervaren dit taboe of onbegrip. Vaak wordt men door de omgeving niet gezien of gehoord, terwijl net steun van andere familieleden, vrienden, collega’s, buren… heel belangrijk is om de veerkracht te hervinden of te bewaren. Met de nieuwe campagne roept Similes op begrip en ondersteuning te bieden aan zij die altijd klaarstaan voor hun psychisch kwetsbaar familielid.

KEI staat in deze campagne voor Kijken, Empathie en Ingrijpen. Iedereen wordt eerst en vooral opgeroepen te “kijken” hoe het met de betrokkene gaat en of het hem of haar wel echt lukt zorg te dragen voor het familielid. Daarnaast dient men ook “empathie” te tonen. Een knuffel of oprecht luisteren zonder een oordeel te vellen is vaak al voldoende. Tot slot dient men “in te grijpen” en te helpen waar kan. Als de situatie voor de betrokkene ondraaglijk wordt kan men er mee voor zorgen dat hij of zij professionele hulp zoekt en vindt. In het kader van de campagne worden steentjes verspreid met steunboodschappen.“De psychiatrie kan niet alle miserie in de wereld oplossen. Veel verdriet kan echter gedragen worden onder mekaar. We moeten echter ook aandacht hebben en ondersteuning bieden voor de zorgdrager. Vooreerst moeten we oog hebben voor het kleine verdriet, vervolgens door het geven van kleine signalen toenadering zoeken om de problemen bespreekbaar te maken en tot slot ook echt iets doen. Wees aanwezig, luister… We moeten echt keien worden in het helpen van mekaar”, aldus Dirk De Wachter.

bron: Belga