Geeft Demir het na een half jaar al op?

“Geeft Zuhal Demir het armoedebeleid na een half jaar al op?” Dat vraagt Nahima Lanjri, CD&V-specialist rond armoedebeleid, zondagavond. “Het regeerakkoord is geen menukaart waaruit à la carte kan worden gekozen wat men uitvoert en wat niet.” De staatssecretaris voor Armoedebestrijding zei in De Zevende Dag dat de laagste uitkeringen deze legislatuur niet meer boven de armoededrempel zullen worden getild. “Ik heb in februari mijn eed afgelegd. Als je dan ziet hoe groot het traject is om tot die Europese armoedegrens te komen, dan heb ik gezegd dat ik mijn best ga doen. Maar laat ons ook eerlijk zijn en de mensen geen blaasjes wijsmaken. Op die 2,5 jaar gaat dit niet lukken”, zei Demir (N-VA).
De oppositie reageerde als door een wesp gestoken, maar ook coalitiepartner CD&V gaat niet akkoord met het standpunt van de staatssecretaris. “Het regeerakkoord is geen vodje papier en ik ga ervan uit dat Zuhal Demir er alles aan zal doen om het uit te voeren. Het aanpakken van de armoede is een prioriteit en moet dat blijven”, zegt Nahima Lanjri.
Het Kamerlid begrijpt niet dat Demir, die in februari tot de regering toetrad, na een half jaar al de handdoek gooit. “Deze legislatuur heeft nog anderhalf jaar te gaan”, zegt ze. “Er moeten dus nog begrotingen worden opgesteld. Wij zullen in het parlement én in de regering blijven aandringen.”
N-VA ziet meer heil in het activeren van mensen, omdat een job de beste garantie is tegen armoede. “Wij vinden dat ook belangrijk”, zegt Lanjri daarover. “Maar mensen kiezen er nu eenmaal niet voor om ziek of gehandicapt te zijn. Hetzelfde geldt voor de laagste pensioenen.”
CD&V heeft drie wetsvoorstellen ingediend om de laagste uitkeringen op te trekken. Die teksten wachten nog op bespreking in de Kamer.

bron: Belga