Wie zorgpremie niet tijdig betaalt, riskeert niet langer schorsing

Wie zorgpremie niet tijdig betaalt

Wie de jaarlijkse zorgpremie van 50 euro te laat betaalt, riskeert momenteel nog gestraft te worden op het moment dat hij zelf zorgbehoevend wordt. Dat gebeurt via een opschorting van de tegemoetkoming. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) schrapt die schorsing nu vanaf 2018. Dat staat in een besluit dat de Vlaamse regering vandaag heeft goedgekeurd. Vandeurzen voorziet 4 miljoen euro voor de ingreep. Elke Vlaming betaalt een solidaire zorgpremie van 50 (of 25 euro voor personen met een laag inkomen) om, zodra hij zorgbehoevend wordt, recht te hebben op een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming (de zorgverzekering). De zorgverzekering wordt automatisch toegekend aan wie zijn zorgbehoevendheid kan bewijzen en biedt een maandelijkse tegemoetkoming van 130 euro om niet-medische zorgkosten te helpen dragen.

Wie zijn zorgpremie niet correct betaalt, riskeert een opschorting van zijn tegemoetkoming op het moment dat hij een beroep wil doen op de zorgverzekering. Voor elk jaar dat de zorgbijdrage niet correct werd betaald, wordt de uitbetaling van de Vlaamse zorgverzekering met vier maanden opgeschort. Op die manier kan een eenmalige nalatigheid tot gevolg hebben dat men later 520 euro (4 maanden maal 130 euro/maand) minder krijgt van de Vlaamse zorgverzekering.

Daarom schrapt minister van Welzijn Jo Vandeurzen die opschorting vanaf 2018. “Met de opschorting van zijn tegemoetkoming wordt men pas geconfronteerd op het moment dat men zorgbehoevend wordt: het moment dus dat men de zorgzekering nodig heeft om kosten te kunnen betalen die gepaard gaan met de zorgbehoefte. De gevolgen hiervan komen vaak hard aan en dreigt vooral kwetsbare mensen met problemen op te zadelen”, luidt het.

De bestaande boete van 250 euro voor wie zijn bijdrage drie keer niet heeft betaald, blijft wel bestaan. Meer zelfs, het nieuwe decreet Vlaamse sociale bescherming verkort die termijn vanaf 2019 naar twee niet betaalde bijdragen. “Zo blijven er voldoende garanties dat de bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming ook afdwingbaar is”, aldus Vandeurzen.

bron: Belga