Topdokter gaat op zoek naar fondsen voor onderzoek naar dementie

Professor Mathieu Vandenbulcke, bekend als ouderenpsychiater uit de Vier-serie “Topdokters”, heeft het universitaire “Sequoia Fonds” opgericht, waarmee hij geld inzamelt om de research naar geestelijke gezondheidsproblemen bij ouderen te financieren. “Je ziet de laatste tijd wel vaker dat onderzoekers een beroep moeten doen op bedrijven en particulieren om hun onderzoek te bekostigen, omdat de overheid niet altijd de nodige middelen ter beschikking kan stellen”, zegt professor Vandenbulcke. “En zeker in de sector van de ouderenpsychiatrie ligt er nog veel terrein braak inzake kennisverwerving over de mechanismen die leiden tot dementie of andere geestelijke gezondheidsproblemen en de manier om daarmee therapeutisch om te gaan.”
Het fonds dat Vandenbulcke in juli heeft opgericht onder de koepel van de universitaire fondsen van de KU Leuven is genoemd naar de sequoia of mammoetboom die ouder dan 2.000 jaar kan worden. “Onze bevolking vergrijst zienderogen”, zegt Vandenbulcke. “Meer dan een kwart van de bevolking is ouder dan 65 jaar. 1 op de 10 ouderen heeft depressieve gevoelens en 1 op de 20 heeft waanideeën of hallucinaties. Circa 200.00 Belgen hebben momenteel dementie. En dat aantal zal nog verdubbelen tegen 2050.”
Net omdat er nog veel kennis moet opgedaan worden over hoe geestelijke gezondheidsproblemen bij ouderen ontstaan en zich ontwikkelen, en hoe je ermee moet omgaan als zorgverstrekker, is er dus geld nodig. Prof. Vandenbulcke heeft zich geen concrete streefdoelen gesteld om bepaalde bedragen tegen een bepaalde termijn te vergaren. Hij stelt wel vast dat de belangstelling voor de problematiek fel is toegenomen. “Zo is het aantal aanvragen om lezingen te geven over ouderenpsychiatrie fors gegroeid”, aldus de dokter, die onder andere via die lezingen mensen bewust wil maken van een groeiend maatschappelijk probleem en ze wil aanzetten om het Sequoia Fonds te sponsoren. “Zo proberen we via sociaal engagement het onderzoek, dat ten dienste staat van de samenleving, duurzaam te maken.”
Vandenbulcke organiseert ook om de twee jaar een congres over ouderenpsychiatrie in Leuven. De vijfde editie vindt dit jaar op 12 oktober aanstaande plaats in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant onder de titel ‘Still present after all these years’.
“De keynote wordt dit jaar verzorgd door prof. Julian Hughes van de universiteit van Bristol in Groot-Brittannië, de auteur ook van “Dementia: mind, meaning and the person”. Hughes benadert dementie vanuit een filosofische insteek en stelt dat onze identiteit niet uitsluitend wordt bepaald door ons brein, maar ook door onze levensloop en onze omgeving”, aldus prof. Vandenbulcke.

bron: Belga