West-Vlaanderen raakt kansarmer

West-Vlaanderen telt 94 kansarme buurten verspreid over 26 gemeenten. Dat blijkt uit de derde editie van de “West-Vlaamse Kansarmoedeatlas”. De provincie telt meer kansarme buurten dan bij de vorige editie in 2013. Toen waren er 86 kansarme buurten. De provincie West-Vlaanderen heeft zijn derde kansarmeatlas klaar, maar heel rooskleurig oogt die niet. Er zijn 94 kansarme buurten verspreid over 26 gemeenten in West-Vlaanderen. Dit betekent vooreerst een toename van het aantal kwetsbare buurten: 94 buurten in 2016 in vergelijking met 86 buurten in 2013. Daarnaast is er een ruimere spreiding van deze kwetsbare buurten. In 2013 waren er 86 kwetsbare buurten verspreid over 21 gemeenten. Nu is de spreiding van de 94 buurten toegenomen tot 26 gemeenten die minstens één kwetsbare buurt tellen. Opvallend is dat elke kustgemeente minstens één kansarme buurt telt. Een andere vaststelling is dat ook kleinere gemeentes niet gespaard blijven, zoals Ichtegem, Koekelare of Avelgem. Ook het zuiden van de provincie blijft heel kwetsbaar. Zowel Wervik, Menen als Kortrijk tellen minstens drie kwetsbare buurten. 17 buurten ontdeden zich van die stempel, maar er werden tegelijkertijd ook 25 nieuwe kansarme buurten gedetecteerd.

Die detectie gebeurt aan de hand van tien indicatoren die werden samengebracht in vier dimensies: demografie, huisvesting, onderwijs en werkloosheid. Een wijk die slecht scoort in drie van de vier dimensies wordt gezien als kansarm.
De Kansarmoedeatlas is een belangrijk werkinstrument voor de gemeenten geworden. De data die gebruikt worden zijn up-to-date en maken vergelijkingen over de tijd heen mogelijk. De atlas stelt lokale besturen ook in staat om bij de aanpak van kansarmoede te focussen op de meest kwetsbare buurten.bron: Belga