VRT-journalist Bart Aerts beschuldigd als “mededader” misbruik inzagerecht

VRT-journalist Bart Aerts beschuldigd als "mededader" misbruik inzagerecht

VRT-journalist Bart Aerts is “mededader” van misbruik van inzagerecht in een geheim strafdossier. Dat staat in een arrest van de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling. Dat arrest komt er na een reportage in Terzake (Canvas) over de Kasteelmoord. Aerts riskeert een celstraf van één jaar. Dat meldt Knack. De zaak van de zogenaamde Kasteelmoord zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor het wettelijk gegarandeerde bronnengeheim van journalisten. Een recent arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Gent heeft VRT-journalist Bart Aerts gekwalificeerd als “mededader” van misbruik van inzagerecht in een geheim strafdossier en dus geldt dat bronnengeheim niet. Aerts riskeert een celstraf van één jaar.

Op 17 november vorig jaar zond Terzake een reportage uit van journalist Bart Aerts over de Kasteelmoord. Daarin waren opnames te horen van afgetapte telefoongesprekken uit het moordonderzoek. Uit die opnames zou moeten blijken dat de familie van de vermoorde Stijn Saelens het Brugse gerecht had proberen te beïnvloeden. Ook een vertrouwelijk gesprek tussen vader Saelens en zijn advocaat werd uitgezonden.

Een paar dagen later bekende Peter Gyselbrecht, schoonbroer van Stijn Saelens, dat hij de telefoongesprekken doorspeelde aan de VRT. Daarop liet de Brugse onderzoeksrechter een huiszoeking uitvoeren bij journalist Aerts om te achterhalen wie de bron van het lek was, hoewel die dus bekend was.

De journalist werd ondervraagd, zijn computer werd doorzocht en zijn telefoon in beslag genomen. De VRT protesteerde heftig omdat de inbeslagname van de telefoon “niet alleen flagrant in strijd (is) met de wet op het bronnengeheim, ze schaadt ook het werk van de betrokken journalist”.
Maar het Brugse parket zette door en betichtte Aerts als “mededader” van misbruik van het inzagerecht in een strafdossier en wil hem daarvoor laten veroordelen.

bron: Belga