“Ouderen nog te vaak blinde vlek in ontwikkelingsbeleid”

Ouderen nog te vaak blinde vlek in ontwikkelingsbeleid

Ouderen zijn nog te vaak een blinde vlek in het ontwikkelingsbeleid en daarom moet de federale regering sterker inzetten op sociale bescherming van deze bevolkingsgroep. Dat zeggen de Vlaamse Ouderenraad, de ouderenverenigingen en ontwikkelingsorganisaties FOS, Wereldsolidariteit en TRIAS naar aanleiding van de internationale dag van de ouderen op 1 oktober. Ze roepen minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo op om stappen te nemen om internationaal de aandacht te vestigen op de kwestie en die lijn ook door te trekken in het Belgisch ontwikkelingsbeleid. “Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie staan we aan de vooravond van een verdubbeling van het wereldwijde aantal ouderen. Tegen 2050 zal het aandeel 60-plussers stijgen van 12,3 naar 21,5 procent van de wereldbevolking, goed voor meer dan 2 miljard ouderen in totaal (tegenover ongeveer 870 miljoen nu). Die vergrijzing is bovendien niet enkel een Europees fenomeen. (…) Onder meer in Zuidoost-Azië en Noord-Afrika leven mensen meer dan de helft langer op twee generaties tijd. (…) Voor deze landen is die grote groep ouderen een nieuw fenomeen”, zo zeggen de organisaties.

“De mate waarin ouderen zelfstandig kunnen blijven leven, de zorg voor familieleden opnemen en helpen met het onderwijs van de kinderen, kan in die landen net voor extra groei zorgen. Maar in heel wat ontwikkelingslanden is hiervoor nog een lange weg te gaan. Daarbij is meer internationale begeleiding en ondersteuning nodig”, aldus Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.Binnen het ontwikkelingsbeleid moet volgens de organisaties prioritair ingezet worden op sociale bescherming, mensenrechten en humanitaire hulp, want op die vlakken loopt het vaak mis. Zo hebben veel ouderen geen toegang tot sociale zekerheid waardoor zij vaak in erbarmelijke omstandigheden en in slechte gezondheid leven. Ook zijn ze vaker dan andere generaties het slachtoffer van humanitaire rampen en is er nauwelijks structurele bescherming voor de mensenrechten van ouderen.

“De Verenigde Naties bekijken wat er mogelijk is om de mensenrechten van ouderen beter te beschermen, maar dat proces loopt enorm traag. Heel wat Westerse landen staan daarbij op de rem”, vervolgt Nils Vandenweghe. De organisaties roepen de federale regering daarom op om zich actief en constructief op te stellen in de VN-discussies rond een eventueel verdrag voor de mensenrechten van ouderen.

bron: Belga