MR: Vervoort schept voorwaarden voor “aanzuigeffect” van migranten naar Brussel

MR: Vervoort schept voorwaarden voor "aanzuigeffect" van migranten naar Brussel

Vincent De Wolf, MR-fractieleider in het Brussels parlement, laakt het voorstel van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) om 500.000 euro vrij te maken voor het onthaal van migranten die in het Maxiliaanpark, nabij het Noordstation, verblijven. “De federale regering heeft haar verantwoordelijkheden genomen en de noodzakelijke maatregelen genomen om te voorkomen dat er een tweede Calais zou ontstaan in het hart van Brussel. De toestand was zich aan het oplossen. Door een onthaalcentrum voor illegale personen op te richten, brengt Rudi Vervoort niet enkel de reeds genomen maatregelen in gevaar, maar schept hij vooral de voorwaarden om een consequent en duurzaam aanzuigeffect naar Brussel tot stand te brengen”, aldus Vincent De Wolf in een persbericht.

Hij vraagt zich overigens af of het voorstel is overlegd met alle partners van de Brusselse meerderheid, en zelfs met de buurtbewoners, aldus het parlementslid-burgemeester van Etterbeek.Volgens Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) is het voorstel van een opvangcentrum aan het Noordstation op dit moment niet meer dan een denkpiste die Vervoort naar voor schuift. “Daarover moeten en zullen we uitvoerig van gedachten wisselen nu donderdag op de ministerraad”, zegt Debaets aan vrtnws.be. “Het is evident dat als dat centrum er überhaupt komt, dat daar goede afspraken over gemaakt worden.”

“Mensen die geen asiel willen aanvragen, die moeten begeleid worden naar terugkeer. Mensen die wel asiel aanvragen moeten, zeker degenen die in aanmerking komen, in menswaardige omstandigheden omkaderd worden. Het is niet humaan om gezinnen met kinderen op straat te laten. Zeker niet in de winter. Het is anderzijds hoogst onverstandig om transitmigranten aan te trekken”, aldus nog Debaets.

bron: Belga