Wijk-werken klaar voor de start in 2018

Wijk-werken klaar voor de start in 2018

De Vlaamse regering heeft definitief het systeem van wijk-werken goedgekeurd. Dat moet het bestaande PWA-stelsel vervangen vanaf 2018. Met wijk-werken wil de regering bepaalde langdurig werklozen op weg helpen in hun traject naar werk. Met de zesde staatshervorming kwam de werking van PWA’s (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen) over naar Vlaanderen. Maar het bestaande PWA-systeem was aan hervorming toe. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters werkte het nieuwe system van wijk-werken uit. Het gaat om een stelsel waarin werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

Wijk-werkers zullen een beperkt aantal uren (max. 60 uur/maand en 630 uur/jaar) kunnen presteren in een specifieke, toegankelijke werkomgeving. Het kan bijvoorbeeld gaan om het uitvoeren van klusjes bij mensen thuis zoals het gras afrijden, om het verzorgen van voor- en naschoolse kinderopvang, om het bedelen van maaltijden aan huis… De wijk-werkers krijgen daarvoor een kleine vergoeding van 4,10 euro per uur bovenop de werkloosheidsuitkering.Particulieren, gemeenten, scholen, OCMW’s of vzw’s die een beroep willen doen op wijk-werk, zullen hiervoor net als bij dienstencheques gebruikerscheques kunnen aankopen die voor particulieren fiscaal aftrekbaar zijn (30 procent). De basisprijs van de cheque is 5,95 euro, al krijgen de lokale besturen de mogelijkheid een hogere aanschafprijs te vragen die maximaal 7,45 euro per cheque mag zijn.

Bedoeling is dat de betrokkenen binnen het jaar de volgende stap kunnen zetten in een traject naar werk. “Dat kan een stage zijn, een opleiding, een IBO (individuele beroepsopleiding, red.) of een van de andere instrumenten die we hebben”, aldus minister Muyters.

Werkzoekenden voor wie blijkt dat de drempel alsnog te hoog is om de volgende stap te zetten, zullen terechtkunnen in de nieuwe werk-zorgtrajecten waar minister Muyters samen met zijn collega-ministers Jo Vandeurzen (Welzijn) en Liesbeth Homans (Sociale Economie) aan werkt.

Om het nieuwe wijk-werken te organiseren, kunnen gemeenten samenwerkingsverbanden aangaan of de organisatie overlaten aan de VDAB. Intussen hebben 139 gemeenten aangegeven om zelf wijk-werk te zullen organiseren. Drie gemeenten hebben beslist de organisatie over te laten aan de VDAB.

Het nieuwe systeem liep wat vertraging op, maar is nu volgens minister Muyters klaar voor de start in 2018.

bron: Belga