Basisondersteuningsbudget voor 6.000 minderjarigen

Basisondersteuningsbudget voor 6.000 minderjarigen

Bijna 6.000 minderjarigen met een handicap krijgen vanaf deze maand een basisondersteuningsbudget (BOB), een maandelijkse tegemoetkoming van 300 euro die ze vrij kunnen besteden aan bijvoorbeeld thuiszorg of dagopvang. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) vandaag bekendgemaakt. Voor die uitbreiding voorziet de Vlaamse regering dit jaar 7 miljoen euro. Vanaf 2018 loopt dit jaarlijks op tot 21 miljoen euro. Het gaat om een nieuwe stap in het toekennen van het forfaitaire basisbedrag voor personen met een handicap. Het basisondersteuningsbudget is voorzien voor mensen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood maar die (nog) geen gebruik maken van een persoonsvolgend budget of een persoonlijk assistentiebudget.

Sinds 1 september 2016 zijn er al basisondersteuningsbudgetten toegekend aan volwassenen en sinds begin dit jaar ook aan bepaalde groepen minderjarigen met een handicap. Nu komt daar dus een groep van 6.000 minderjarigen en jongeren tot 25 jaar met een integratietegemoetkoming bij.Om recht te hebben op een BOB moet men aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Het maandelijkse bedrag van 300 euro is vrij te besteden en kan gecombineerd worden met rechtstreeks toegankelijke hulp (bv. begeleiding of dagopvang), met de zorgverzekering en/of de verhoogde kinderbijslag. Enkel de combinatie met een persoonsvolgend budget of persoonlijk assistentiebudget is uitgesloten.

Volgens minister Vandeurzen kan het basisondersteuningsbudget voor veel personen met een handicap en hun gezin “een beduidend verschil maken in hun levensonderhoud”. “Ouders van kinderen die, al dan niet in combinatie met een andere tegemoetkoming, een BOB toegekend krijgen kunnen op die manier een belangrijk budget (tot bijna 1.000 euro per maand) besteden aan de ondersteuning van hun zoon of dochter met een beperking”, klinkt het.

bron: Belga