EU-landen lopen 152 miljard aan btw-inkomsten mis

EU-landen lopen 152 miljard aan btw-inkomsten mis

In 2015 hebben de EU-landen in totaal een bedrag van naar schatting 152 miljard euro aan btw-inkomsten gederfd, zo blijkt uit een nieuwe studie van de Europese Commissie. Voor België gaat het om een bedrag van 3 miljard euro. Volgens EU-Commissaris Pierre Moscovici, bevoegd voor Economische en Financiële Zaken, mogen de lidstaten geen genoegen nemen met zo’n “schokkende derving aan btw-inkomsten”. Binnenkort komt de Commissie met voorstellen om het btw-stelsel grondig te herzien. De btw-kloof is het verschil tussen de geraamde btw-inkomsten en de werkelijk geïnde bedragen. Dat die kloof bestaat heeft onder meer te maken met btw-fraude. Hoewel er sprake is van een lichte verbetering van de inning – in 2014 ging het nog om 160 miljard euro aan gederfde inkomsten – blijft de btw-kloof met 152 miljard volgens de Commissie “onaanvaardbaar hoog”.

De gemiddelde cijfers in de EU laten een verbetering zien, maar onderling zijn er duidelijke verschillen tussen de lidstaten als het gaat om de btw-inning. De btw-kloof was het grootst in Roemenië (37,2 procent), Slowakije (29,4 procent) en Griekenland (28,3 procent). In Spanje (3,5 procent) en Kroatië (3,9 procent) was de kloof het kleinst.België zit met een kloof van 10,8 procent in de middenmoot. Ons land inde in 2015 voor 27,5 miljard btw-inkomsten ofwel 3,3 miljard euro minder dan geraamd. In de meeste landen verkleint de btw-kloof, maar in zeven landen – waaronder ook België – is er sprake van een lichte stijging. Zo bedroeg de kloof in België in 2014 nog 10 procent.

In oktober wil de Europese Commissie op de proppen komen met nieuwe voorstellen rond het btw-stelel. Volgens de Commissie gaat het om “de meest vergaande actualisering van de btw-regels van de EU in 25 jaar”. “Het moet makkelijker worden om btw-fraude aan te pakken en de inning van btw moet efficiënter worden”, klinkt het.

Europees Commissaris Moscovici: “We komen snel met voorstellen om de regels inzake btw op grensoverschrijdende verkoop te vernieuwen. Op basis van onze hervormingsvoorstellen zal de grensoverschrijdende btw-fraude (waardoor de EU jaarlijks voor 50 miljard aan btw-inkomsten misloopt, red.) met 80 procent omlaag gaan en vloeit het broodnodige geld naar de schatkisten van de lidstaten”.

bron: Belga