“Onze bevoegdheden zijn essentieel voor onze toekomst”

Onze bevoegdheden zijn essentieel voor onze toekomst

Na de politieke crisis van de voorbije zomer en de spanningen tussen PS en cdH, maar ook wegens het sterker wordende regionalisme, is het volgens minister-president van de Franse Gemeenschap Rudy Demotte (PS) “meer dan ooit nodig” om de ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ krachtdadig te besturen. Dat heeft Demotte gezegd in zijn toespraak naar aanleiding van de Dag van de Franse Gemeenschap. “Onze bevoegdheden zijn essentieel voor onze toekomst”, zei hij. Voor zowat 500 toehoorders legde Demotte in de Gotische Zaal van het Brusselse stadhuis uit hoe de gemeenschap via haar bevoegdheden (onderwijs, cultuur, jeugd, gelijke kansen…) de best geplaatste instelling is om in België en daarbuiten de mensenrechten te verdedigen. Zo benadrukte Demotte dat het de Franse Gemeenschap was die protest aantekende tegen de het kandidatuur van Saoedie-Arabië als nieuwe lidstaat van de Internationale Organisatie van Franstalige landen (OIF).

Met premier Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in de zaal, kan die opmerking van Demotte beschouwd worden als een verwijzing naar de kandidatuur van Riyad bij de VN-vrouwenrechtencommissie. De federale regering stemde in april niet tegen en dat kwam haar op veel kritiek te staan. “Wat ons betreft, kunnen er geen compromissen gesloten worden over de behandeling van vrouwen en de vrijheid van meningsuiting in dat land”, zei Demotte.Hij had het ook over “de provocaties van zij die inspelen op angsten (…) om er kortstondige populistische roem mee te vergaren”. Demotte noemde hem niet bij naam, maar die opmerking lijkt in de richting van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) te wijzen. “Niet reageren, is zelf in opspraak komen. Instemmen, is je eigen waardenkader opgeven”, aldus Demotte.

De minister-president ging ook in op de steeds sterker wordende regionalistische tendens in Franstalig België – ook in zijn eigen partij. Demotte wil werk maken van de “ontplooiing” van de Franse gemeenschap om iedereen ten dienste te staan, maar ook met het oog op “de economische ontwikkeling van onze regio’s”.

“Onze bevoegdheden zijn essentieel voor onze toekomst”, besloot Demotte. “Daarom moeten we, meer dan ooit, het roer van het schip van de Franse Gemeenschap stevig in handen houden. Wij staan op post! Niet passief, fatalistisch of afwachtend, maar de wind trotserend. Verdedigers van alle Franstaligen in dit land, voorvechters van vrijheid en culturele diversiteit, beschermers van minderheden. Daar staat onze instelling voor!”

bron: Belga