Debat Septemberverklaring: “Hou op met uw negativisme”

Debat Septemberverklaring: "Hou op met uw negativisme"

Het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement is gestart met een stevige confrontatie tussen oppositiepartij sp.a en de meerderheid, met in het bijzonder minister-president Geert Bourgeois. Die laatste verwijt sp.a zelf “in een bubbel” te leven. “Hou op met uw negativisme. U praat de vooruitgang naar beneden”, aldus Bourgeois. “Vlaanderen staat er goed voor. Vlaanderen staat er beter voor dan een jaar geleden”, zo zei minister-president Geert Bourgeois maandag in zijn Septemberverklaring. De Vlaamse regeringsleider citeerde een pak cijfers en statistieken om aan te tonen dat Vlaanderen “op koers” zit.

Maar die cijfers kunnen oppositiepartij sp.a niet overtuigen. Ze stemmen ook niet overeen met de realiteit in de samenleving, meent sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. “Een sprookje van vooruitgangsgeloof”, zo bestempelde Vandenbroucke het verhaal van minister-president Bourgeois. Hij verwees naar een reeks minder gunstige cijfers op het vlak van crisisjeugdhulp, rusthuisfacturen, energie-armoede, armoede, enz…Een geprikkelde Geert Bourgeois counterde de kritiek uit sp.a-hoek met een bijkomende reeks positieve economische cijfers. Bourgeois riep sp.a op te stoppen met het “negativisme”. “U verwijt ons in een bubbel te leven, maar u leeft zelf in een bubbel. Ik sta voldoende met mijn voeten in de Vlaamse klei om te weten wat er leeft”, aldus Bourgeois.

De N-VA’er vindt dat sp.a onterecht “smalend” doet over de prestaties van Vlaanderen en de Vlaamse regering. “Hou op met dat negativisme. U praat de economie, de welvaart, de vooruitgang naar beneden. Wij doen het omgekeerde en wij bewijzen dat ook met onze begroting.”

bron: Belga