Franse president Macron wil nationale tarieven vennootschapsbelasting harmoniseren

Franse president Macron wil nationale tarieven vennootschapsbelasting harmoniseren

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn toekomstvisie voor de Europese Unie uit te doeken gedaan. In een bijna twee uur durende toespraak die bol stond van de beleidsvoorstellen, brak hij een lans voor de harmonisering van de nationale tarieven van de vennootschapsbelasting. Dat idee is niet nieuw, maar als het van Macron afhangt, maken Frankrijk en Duitsland daar over vier jaar al werk van. “Het Europa dat we kennen is te zwak, te traag en te inefficiënt, maar alleen met Europa kunnen we de grote uitdagingen van vandaag aan”, sprak Macron aan de Sorbonne-universiteit in Parijs.

Hij bekritiseerde de lage tarieven in de vennootschapsbelasting die verschillende lidstaten hanteren. “Die verzwakken heel Europa”, zei Macron. Hij stelt voor dat in het kader van de volgende meerjarenbegroting, die in 2020 moet worden goedgekeurd, een minimum- en een maximumtarief wordt afgesproken. Landen die zich niet aan die afspraken houden, zouden geen subsidies uit de Europese structuurfondsen meer kunnen ontvangen. Frankrijk en Duitsland zouden over vier jaar hun tarieven al op elkaar afgestemd moeten hebben, aldus Macron.
De discussie over een heffing op financiële transacties – een dossier waar tien EU-landen al jaren over onderhandelen maar dat in het slop zit – wil Macron herlanceren. De opbrengst wil hij inzetten voor ontwikkelingshulp.Zoals verwacht brak Macron ook een lans voor een sterke eurozone, in de eerste plaats om werkgelegenheid te creëren. Over een aparte begroting voor de eurozone of een gemeenschappelijke minister van Financiën trad hij echter niet in detail. Wel zei Macron dat het niet de bedoeling is om “schulden uit het verleden te mutualiseren”.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker toonde zich alvast opgetogen met de “pro-Europese” toespraak van Macron. “Europa heeft nood aan moed”, schreef hij op Twitter.

bron: Belga