Antwerps OCMW wil leefloners in thuisland laten screenen door privé-onderzoekers

Antwerps OCMW wil leefloners in thuisland laten screenen door privé-onderzoekers

Het OCMW van Antwerpen gaat een privé-onderzoeksbedrijf inschakelen om na te gaan of (kandidaat-)leefloners eigendommen en/of inkomsten hebben in hun land van herkomst, indien het gaat om een land dat gegevens daarover niet graag deelt zoals Marokko of Turkije. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA). “In Nederland gebeurt dit al jaren”, zegt Duchateau. “De gegevens worden meegenomen in de middelentoets waarin we nagaan of iemand onvoldoende eigen inkomsten heeft en recht heeft op een leefloon.” Het gespecialiseerde bedrijf in kwestie zal samenwerken met lokale advocaten en onderzoekers om gegevens uit het kadaster te bekomen. Het gaat om volstrekt legale activiteiten, benadrukt het Antwerpse OCMW, en bovendien zouden er niet meer gegevens gezocht worden dan sowieso het geval is bij een middelentoets. “Voor autochtonen is die controle makkelijk”, zegt Duchateau. “Landen als Marokko en Turkije delen echter niet graag gegevens over de eigendommen die iemand heeft in het land van herkomst.”

In Nederland zouden soortgelijke projecten erg succesvol zijn. Na een preselectie blijken volgens Duchateau 50 tot 60 procent van de onderzochte leefloonaanvragen frauduleus te zijn. “Deze cijfers rechtvaardigen zeker de aanvullende controle bij de middelentoets”, vindt Duchateau. “Ik wil niet aan de belastingbetaler uitleggen dat ik niet alles gedaan heb om misbruik te voorkomen, voor ik solidariteit vraag. Ik zal er ook alles aan doen om geld terug te vorderen, als er sprake is van fraude.”
Ook de sociale huisvestingsmaatschappijen zullen volgens Duchateau mee in het verhaal stappen, aangezien mensen die eigendommen hebben in hun thuisland in principe niet in aanmerking komen voor een sociale woning in België.bron: Belga