Van Besien wil volksraadplegingen mogelijk maken op verkiezingsdag

Vlaams parlementslid Wouter Van Besien (Groen) wil een decreetsvoorstel indienen dat het mogelijk moet maken om volksraadplegingen te houden op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens Van Besien zou het een goede zaak zijn dat burgers zich op verkiezingsdag niet alleen kunnen uitspreken over wie hen de volgende jaren mag vertegenwoordigen op het lokale niveau, maar ook over concrete inhoudelijke thema’s. “De dag nadien kunnen de opdrachten die voortvloeien uit de volksraadpleging, meegenomen worden in de onderhandelingen over het nieuwe bestuursakkoord”, stelt hij. In onder meer de Verenigde Staten en Zwitserland vinden al regelmatig volksraadplegingen plaats op verkiezingsdagen. Zelf haalt Van Besien zijn inspiratie uit Hamburg, waar hij onlangs op studiereis was en waar de inwoners bijvoorbeeld enkele jaren geleden beslisten om de stedelijke overheid de energienetwerken in de stad te laten terugkopen. “Het is een heel directe vorm van democratie, dicht bij de mensen”, zegt Van Besien. “Het verhoogt inspraak en participatie, en verkleint de kloof tussen burgers en politici.”
In Vlaanderen kunnen volksraadplegingen op lokaal niveau worden gehouden als er vooraf handtekeningen worden verzameld van een bepaald percentage van de inwoners, afhankelijk van de grootte van de stad of gemeente in kwestie. In het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn volksraadplegingen echter niet mogelijk, wat onlangs nog tot een discussie leidde rond een eventuele – intussen afgewende – tweede Antwerpse volksraadpleging over het Oosterweeldossier.
“De nieuwe politiek is er één samen met de burgers”, vindt Van Besien. “Er moeten veel meer instrumenten komen om burgers inhoudelijk bij het beleid te betrekken. Ik doe daar nu één simpel, nieuw voorstel over: laat de verkiezingen niet enkel gaan over wie er naar de gemeenteraad moet, maar ook over inhoud.”

bron: Belga