Peumans roept in Septemberverklaring op tot meer respect

Peumans roept in Septemberverklaring op tot meer respect

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans heeft bij de opening van het parlementaire jaar in het Vlaams Parlement opgeroepen om meer respect te hebben. Zo moeten parlementsleden niet enkel respect tonen voor de burgers, ongeacht hun beroep, maar ook voor hun collega’s in het parlement. Fors van mening verschillen moet kunnen, maar “ook bij een meningsverschil hoort respect”, aldus Peumans. Het parlementaire jaar in het Vlaams Parlement start traditiegetrouw met de Septemberverklaring van de regering. Vlaams minister-president Geert Bourgeois zet daarin de krachtlijnen van het beleid en de begroting van zijn ploeg uiteen. Maar vooraleer Bourgeois zijn Vlaamse State of the Union uitspreekt, geeft ook parlementsvoorzitter Jan Peumans telkens een korte openingstoespraak.

Dit jaar deed Peumans daarin vooral een oproep tot meer respect, ook tussen politici onderling. Er mogen gerust debatten met “hartsgrondige meningsverschillen” zijn, maar ook dan moet er onderling respect blijven.
En dat respect begint bijvoorbeeld door naar elkaar te luisteren. Dat Peumans zich al langer blauw ergert aan het gebruik van smartphones en laptops tijdens de parlementaire vergaderingen, is geweten. Toch doet hij een nieuwe poging met een nieuwe oproep tot meer “luisterbereidheid”.Peumans neemt in één beweging ook het gulzige gebruik van sociale media op de korrel. “In 140 tekens kan men geen fatsoenlijke argumentatie opbouwen, alleen maar slogans lanceren. Tweets én retweets, ze zijn allebei even nefast en contraproductief voor een volwassen discussie”.
De parlementsvoorzitter wil ook dat de parlementsleden met hun aandacht bij hun parlementaire werk blijven en zich nog niet laten afleiden door de verkiezingen van 2018 of 2019 “De Vlaamse burger mag van u allen eisen dat uw focus gericht blijft op uw parlementair werk in dit halfrond en in deze gebouwen”, aldus Peumans.

Het parlement mag van Peumans gerust ook wat meer zelf het initiatief nemen en hoeft dus niet blind te staren op de regering. Zo mag het parlement gerust zelf wat meer zaken op de agenda zetten. “Om een voorbeeld te geven: gaan we er als parlement lijdzaam blijven bij toekijken hoe de Vlaming meer en meer letterlijk stilstaat op zijn wegennet? Kunnen wij – als parlement – zelf geen initiatieven nemen voor meer beweging in dit en in andere dossiers?”.

bron: Belga