Onkelinx benadrukt nooit ten voordele van Samusocial te zijn tussengekomen

Onkelinx benadrukt nooit ten voordele van Samusocial te zijn tussengekomen

Laurette Onkelinx heeft in de onderzoekscommissie Samusocial verklaard dat nooit voor Samusocial is tussengekomen buiten haar rol als voorzitster van de Brusselse PS-federatie. In die functie was zijn formatrice van de Brusselse regering. “Maar het idee om Samusocial een coördinerende rol te geven in het daklozenbeleid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie komt niet van mij”, benadrukte ze. Onkelinx wees erop dat bij de coalitiebesprekingen in de zomer ’14 over het bicommunautaire luik niemand over Samusocial gesproken heeft bij het vastleggen van de prioriteiten. Ook het rapport van de Inspectie Financiën kwam niet ter sprake. “Dè prioriteit was de uitvoering van de zesde staatshervorming waardoor het budget van de GGC steeg van 90 miljoen naar meer dan een miljard”.

Ze gaf toe dat ze in het daklozenbeleid voorstander was van de klassieke oplossing: een vzw onder ‘hoofdstuk 12’ waardoor controle door de overheid gemakkelijker zou gaan, “want het daklozenbeleid overlaten aan een private structuur is niet gezond, vooral als er zoveel subsidies verstrekt worden met nauwelijks controle”. Maar omdat die formule al jaren op tafel lag, zonder doorbraak, werd uiteindelijk voor een alternatief gekozen. Daarbij kreeg Samusocial een coördinerende rol en werd een conventie opgesteld, met de nodige controle door regeringscommissarissen.

Na de coalitieonderhandelingen is ze nooit meer tussengekomen in het dossier Samusocial. “Ik wilde niet de schoonmoeder zijn van de regering”, aldus Laurette Onkelinx. “Maar dat gebeurde uiteindelijk wel toen bekendraakte dat er ernstige beheersproblemen waren en problemen met zitpenningen”, voegde ze er meteen aan toe. Toen het rapport van de regeringscommissarissen hierover klaar was op 8 juni, heeft ze die dag nog een ontmoeting gehad met Yvan Mayeur en hem gevraagd ontslag te nemen, wat die later op de dag ook gedaan heeft. Toen Pascale Peraïta op 1 juli weigerde te verschijnen, werd ze unaniem uit de partij gezet.

Onkelinx gaf toe dat ze als voorzitster van de PS-federatie met Yvan Mayeur over Samusocial gepraat had, net als met Rudi Vervoort en andere partijgenoten die kwamen klagen over de slechte relatie tussen de daklozenrelatie en het gewest. Tot lichte verbijstering van enkele commissieleden zei ze na herhaalde vragen dat ze met Yvan Mayeur nooit over Samusocial gepraat had. Van de zitpenningen had ze ook geen weet.

De oppositie liet de kans niet liggen om Laurette Onkelinx ook nog vragen te stellen naar Marc Uyttendaele, advocaat van onder meer Samusocial maar tevens echtgenoot van de PS-politica, en haar dochter die een tijd voor Samusocial werkte. Wat haar man betrof, wees Onkelinx op het beroepsgeheim. Dus aan de ontbijttafel werd niet over concrete dossier gepraat, “wat overigens ook goed is voor de vrede in het huishouden”. Haar dochter werkte meer dan een jaar voor Samusocial, onder meer bij de opvang van vluchtelingen en voor de daklozen. “Ze verdiende 1.031 euro bruto per maand. Ik ben fier op haar”, klonk het.

bron: Belga