Brussel heeft na 10 jaar opnieuw een Jongeren Advies Centrum

Na 10 jaar van afwezigheid heeft het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) opnieuw een Jongeren Advies Centrum (JAC) in de hoofdstad. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) en filosoof Bleri Lleshi kwamen het vernieuwde JAC Brussel woensdag mee inhuldigen op de kick-off. Het nieuwe JAC Brussel bevindt zich pal in het centrum van de hoofdstad, in de Leopoldstraat 25, achter de Munt. Jongeren tussen 12 en 25 jaar kunnen in het centrum terecht voor antwoorden op hun vragen of problemen tijdens crisissituaties of de zoektocht naar een woning als jong zelfstandige. De jongeren kunnen er zowel anoniem als op afspraak terecht.
Tegelijkertijd is de kick-off van JAC Brussel het moment voor het CAW om zijn heruitgevonden aanbod in de hoofdstad kenbaar te maken. Zo is het jongerenaanbod van het CAW niet beperkt tot het JAC jongerenonthaal, maar heeft het ook een woonbegeleidingsdienst voor jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar, een crisismeldpunt en een preventieprogramma. In totaal staan 15 hulpverleners klaar voor de jongeren, maar ook voor de ouders, opvoeders of leerkrachten uit hun omgeving.
“De CAW’s nemen een belangrijke rol op in het verbinden van jeugdhulp met volwassenenhulp”, zegt minister Vandeurzen. “Dat maakt het CAW Brussel duidelijk met deze kick-off. En tegelijk geeft het een stimulans aan de intersectorale samenwerking.”

bron: Belga