Getrapt systeem voor verbeurdverklaringen in de maak

Getrapt systeem voor verbeurdverklaringen in de maak

Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu dient een wetsvoorstel in om de verbeurdverklaring van voorwerpen in een rechtszaak voortaan via een getrapt systeem te laten gebeuren. Het Open Vld-Kamerlid komt daarmee tegemoet aan een arrest van het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde in februari dat rechters niet meer automatisch elk voorwerp dat verband houdt met een misdrijf, verbeurd mogen verklaren, omdat die straf niet altijd in verhouding zou staan tot de gepleegde feiten. Rechters zijn wettelijk verplicht om voorwerpen die verband houden met een misdaad – zoals een wagen waarmee drugs getransporteerd werd of een woning die met misdaadgeld is betaald – verbeurd te verklaren. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in februari echter dat die regel ongrondwettelijk is, want niet altijd in verhouding tot het misdrijf.
Lahaye-Battheu dient nu een wetsvoorstel in dat aan die opmerkingen tegemoet moet komen. Concreet stelt ze een getrapt systeem voor, waarbij rechters een aantal keuzemogelijkheden krijgen. Het blijft mogelijk om goederen zonder meer verbeurd te verklaren, maar als dit een onredelijk zware straf is, kan de rechter het voorwerp ook ongemoeid laten en een evenredige som geld verbeurd verklaren. Tot slot krijgen rechters ook de bevoegdheid om de waarde van de verbeurdverklaring te verminderen.
“Met dit wetsvoorstel kan de rechter rekening houden met specifieke situaties en meer maatwerk op vlak van de verbeurdverklaring toepassen, zonder uiteraard de schuldige vrijuit te laten gaan”, meent het liberale Kamerlid. De Kamer buigt zich donderdag over het wetsvoorstel.

bron: Belga