Peter Van Rompuy wil gegevens kilometerheffing toepassen voor fraudebestrijding

Peter Van Rompuy wil gegevens kilometerheffing toepassen voor fraudebestrijding

Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) wil de gegevens die worden verzameld voor de kilometerheffing voor vrachtwagens, gebruiken om de strijd tegen fraude in de transportsector op te drijven. Een Vlaamse toezichtscommissie onderzoekt onder welke voorwaarden de inspectiediensten gebruik kunnen maken van de gegevens. Hun bevindingen wil Van Rompuy in een decreet gieten. Sinds de invoering van de kilometerheffing in april vorig jaar, moet elke vrachtwagen boven 3,5 ton uit binnen- en buitenland die over onze wegen rijdt, uitgerust zijn met een meettoestel. Dat registreert hoeveel kilometers het voertuig aflegt. Op basis daarvan berekent Viapass precies de kilometerheffing.

Parlementslid Van Rompuy ziet in de gegevens mogelijkheden om gerichte controles uit te oefenen om fraude in de transportsector aan te pakken. De Vlaamse christendemocraat merkt op dat vrachtwagens die voor een buitenlandse firma rijden, verplicht zijn regelmatig naar hun land van herkomst terug te keren. Via de gegevens van de kilometerheffing zou je daar daadwerkelijk controle kunnen op uitvoeren.“Op dit ogenblik is het gebruiken van data die verzameld worden voor de kilometerheffing in de strijd tegen fraude in de transportsector nog onontgonnen terrein”, weet Van Rompuy. Op zijn vraag heeft Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) de Vlaamse Toezichtscommissie voor het Elektronische Bestuurlijke Gegevensverkeer gevraagd na te gaan onder welke voorwaarden de sociale inspectiediensten toegang kunnen krijgen tot deze gegevens.

bron: Belga