Budget voor innovatieve geneesmiddelen verzesvoudigd op vier jaar tijd

Terwijl de gezondheidszorg moet besparen, is het budget voor de terugbetaling van “innovatieve geneesmiddelen” via de zogenaamde artikel 81-conventie sterk gestegen. Tussen 2015 en 2018 zou dat budget met zeshonderd procent zijn toegenomen, berekende het Franstalige onderzoekstijdschrift Médor. De sociale partners vinden dat het ondoorzichtige systeem de zakken van de farmaceutische industrie vult en de sociale zekerheid in gevaar brengt. Het artikel 81-systeem bestaat sinds 2010 en laat de staat toe om bepaalde (vaak dure) geneesmiddelen terug te betalen waarvan de therapeutische doeltreffendheid of de verhouding tussen kosten en baten nog onzeker zijn, maar die men al ter beschikking wil stellen van de patiënt. De farmaceutische bedrijven en de overheid onderhandelen over de prijs van die geneesmiddelen, die dan in een zeer vertrouwelijke conventie wordt vastgelegd. Die conventies zijn geldig voor een beperkte tijd, meestal drie jaar. Tijdens die tijd moeten de fabrikanten de ontbrekende gegegevens aanvullen om de onzekerheden weg te nemen.
Het RIZIV wou niet aan Médor zeggen wat het budget is voor de artikel 81-geneesmiddelen. Het tijdschrift heeft beschikbare gegevens geextrapoleerd en zegt dat het voor de jaren 2015 tot 2018 zou gaan om 2,1 miljard euro. Het budget zou in die periode gestegen zijn met 600 procent en er zouden midden 2017 169 conventies lopen.
Het succes zou volgens het tijdschrijf grotendeels de verklaring zijn voor de afwijking op het begrotingstraject dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) had voorzien en zou een aanzienlijke druk leggen op de begroting van de gezondheidzorg.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) had nochtans vragen bij de efficiëntie van het systeem: de farmaceutische industrie maakt vaak geen gebruik van de duurtijd van de conventie om de werking van het betrokken geneesmiddel te bewijzen. Volgens Médor zouden er ook negen artikel 81-behandelingen zijn die door het Franse tijdschrift “Prescrire” als meer gevaarlijk dan nuttig worden omschreven. Ook het rookstopmiddel Champix, dat sinds 2008 wordt terugbetaald maar moeilijk als innovatief kan worden gezien, staat ertussen, zegt Médor. In 2015 had minister De Block de terugbetaling ervan onder artikel 81 toegelaten tegen het advies van de geneesmiddelencommissie in.

bron: Belga