Automobilisten meest getroffen door luchtvervuiling

Automobilisten meest getroffen door luchtvervuiling

Autogebruikers worden het meest getroffen door luchtvervuiling, met name door dieselroet, ook “black carbon” (BC) genoemd. Dat blijkt uit ExpAir, een studie die Leefmilieu Brussel samen met burgerbeweging Bral uitvoerde. Na drie jaar van metingen zijn vandaag de resultaten bekendgemaakt. Ze zijn online in een kaart op de website van Leefmilieu Brussel gebundeld. Hoewel onderzoek nog niet kon bepalen hoe schadelijk BC exact is voor de gezondheid, werd toch besloten metingen naar deze stofdeeltjes te doen omdat ze drager zijn van andere polluenten. Bovendien is BC een uitstekende indicator van de vervuiling van het wegverkeer.

De resultaten tonen dat het blootstellingsniveau van automobilisten vijf keer hoger ligt dan in gewone binnenlucht. Fietsers en gebruikers van de bus, tram en metro kunnen ook rekenen op een blootstellingsniveau dat drie tot vier keer hoger ligt dan de standaardwaarde (van 1 microgram BC per kubieke meter in de lucht in een gebouw of woning). Voetgangers en treinreizigers zijn het minst blootgesteld, met concentraties die ongeveer twee keer zo hoog liggen als in de binnenlucht.

bron: Belga