Junckers State of the Union – “Liever concrete stappen vooruit dan oprichting Europees agentschap”

Junckers State of the Union - "Liever concrete stappen vooruit dan oprichting Europees agentschap"

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) heeft een dubbel gevoel bij de aankondiging door Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker van een Europese Arbeidsautoriteit. Hij vindt het goed dat de Commissie de lidstaten gaat helpen om de Europese regels rond sociale dumping om te zetten, maar staat twijfelachtig tegenover het voorstel een “Europese sociale inspectie” op te richten. De Backer waarschuwt voor tijdverlies. De Backer twijfelt eraan of de oprichting van een nieuwe Europese dienst die moet helpen bij de gecoördineerde toepassing van de sociale wetgeving wel de juiste oplossing is. Hij wil eerst concrete logische stappen vooruit zetten vooraleer een extra agentschap op te richten. De Backer: “De Europese arbeidsmarkt moet eerlijker, daar is iedereen het over eens. Maar ik zie dat liever vandaag dan morgen gebeuren. Wanneer we een Europese sociale inspectie zouden oprichten, kost dat veel kostbare tijd en middelen, die niet naar de controlediensten zelf zullen gaan.”

Om snel stappen vooruit te zetten, wil De Backer een Europese databank oprichten naar analogie met het Belgische Limosa, de meldingsplicht voor buitenlanders die in België komen werken. “Dankzij een Europese databank is er geen taalbarrière op controle, kunnen de inspectiediensten korter op de bal spelen en kunnen we fraude sneller detecteren en stoppen”, zegt De Backer. Verschillende Europese landen zijn volgens de staatssecretaris geïnteresseerd om ter zake samen te werken met België. Met Nederland, Frankrijk en Bulgarije werd reeds een bilateraal akkoord afgesloten.Een ander voorstel van Juncker, de introductie van een Europees socialezekerheidsnummer voor burgers, vindt De Backer wel positief.

bron: Belga