Helft van kandidaten lerarenopleiding kent onvoldoende Frans

Helft van kandidaten lerarenopleiding kent onvoldoende Frans

Studenten die de lerarenopleiding lager onderwijs willen volgen, kennen vaak onvoldoende Frans. Dat blijkt uit de resultaten van de niet-bindende toelatingsproef van vorig jaar. De studenten scoren wel beter op Nederlands en wiskunde. Bedoeling van de toelatingsproef is dat studenten voor de lerarenopleiding inzicht krijgen in hun sterktes en werkpunten. De proef is niet-bindend, een student kan dus ook niet buizen. De feedback houdt studenten wel een spiegel voor en geeft hen de kans om ofwel zelfstandig ofwel binnen de lerarenopleiding bij te spijkeren waar nodig.

Vorig jaar (2016-2017) werd de proef nog afgenomen na de inschrijving. Voor dit schooljaar is het verplicht voor de inschrijving tot de lerarenopleiding.Uit de cijfers van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) blijkt nu dat er vorig jaar 6.000 eerstejaarsstudenten lerarenopleiding (kleuter-, lager- en secundair onderwijs) hebben deelgenomen aan de proef. Ongeveer 7 op de 10 studenten waren vrouwen (4.150 vrouwen tegenover 1.800 mannen).

Terwijl de meeste studenten goed scoren op Nederlands (70 procent slaagt) en wiskunde (65 procent slaagt), haalt slechts de helft van de studenten de norm voor Frans.

Voor 2017-2018 is de niet-bindende toelatingsproef gelanceerd na de Paasvakantie. In tegenstelling tot vorig jaar wordt de proef dus vóór de inschrijving afgelegd. Sinds april registreerden zich ruim 7.605 geïnteresseerden waarvan er 6.770 volledig de proef hebben afgerond.

Volgens minister Crevits tonen de resultaten alvast het nut van de proef. “Het houdt jongeren een spiegel voor en geeft hen feedback over hun motivatie en basisvaardigheden. Jongeren geven zelf aan dat ze het als zinvol ervaren. Met deze proef willen we de instroom versterken en de uitval in de lerarenopleiding beperken. Liever 80 inschrijvingen en 70 studenten die uiteindelijk leerkracht worden, dan 100 inschrijvingen en maar 50 die de eindmeet halen”, aldus Crevits.

bron: Belga