Kortrijk krijgt als eerste West-Vlaamse stad label van “geletterde gemeente”

De stad Kortrijk heeft als eerste West-Vlaamse stad het label gekregen van “geletterde gemeente”. Dat is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse centra voor Basiseducatie. Samen willen ze vooral laaggeletterdheid in de provincie aanpakken. In 2016 werd het startschot gegeven van de campagne “geletterde gemeente”. De initiatiefnemers willen daarbij taalbarrières op alle mogelijke manieren verlagen, onder meer voor anderstaligen maar ook voor ongeletterden. Eén op de zeven volwassenen in Vlaanderen is namelijk laaggeletterd.

Er is werk gemaakt van een duidelijke bewegwijzering in de stad of gemeente of bij de stadsdiensten, maar de deelnemers zorgen ook voor een duidelijke, heldere taal in hun communicatie. In Kortrijk is er ook een stadsmagazine, “Sien” genaamd, ontwikkeld voor kansarmen, die niet noodzakelijk laaggeletterd zijn, maar op die manier wordt de hele stad toegankelijk gemaakt en worden drempels verlaagd voor bijvoorbeeld culturele evenementen.
Alle West-Vlaamse gemeenten engageerden zich en tekenden een charter, maar Kortrijk kreeg nu ook een eerste label.bron: Belga