Macron pleit voor pan-Europese zetels in EU-parlement, N-VA radicaal tegen

Macron pleit voor pan-Europese zetels in EU-parlement

Wat moet er na de brexit gebeuren met de 73 Britse zetels in het Europees Parlement? Het is een van de vele knopen die ontward moeten worden in de aanloop naar het Britse vertrek uit de Europese Unie in 2019. De Franse president Emmanuel Macron is alvast gewonnen voor ‘pan-Europese’ zetels, waarmee Europarlementsleden in het leven zouden worden geroepen die niet alleen hun eigen lidstaat, maar heel de EU vertegenwoordigen. De N-VA, de grootste Belgische delegatie in het parlement, wil daar echter niet van weten. Het Europees Parlement telt 750 leden. 73 onder hen hebben de Britse nationaliteit en zullen in 2019 dus uit het halfrond verdwijnen. Worden hun zetels gewoon geschrapt? Worden ze over de 27 andere lidstaten verdeeld? Of wordt er naar meer creatieve oplossingen gezocht? Het zijn vragen waarover de parlementsleden zich momenteel het hoofd breken.

In een brief aan het parlement pleit de Franse regering voor ‘pan-Europese’ zetels, schrijft de Financial Times. Een vijftigtal Europarlementsleden zou vanop transnationale lijsten verkozen worden, terwijl de overige zetels herverdeeld zouden worden over de lidstaten. Parijs wil de brexit aangrijpen om een “boodschap van eenheid en van vertrouwen in het Europees project” uit te sturen. Ook de huidige Italiaanse regering is gewonnen voor transnationale lijsten en Europese politieke partijen.

In België is de N-VA – met vier parlementsleden de grootste Belgische delegatie – tegen pan-Europese parlementsleden. “De Britten stappen er uit, wat betekent dat die 73 zitjes gewoon moeten verdwijnen. Dat is de logica zelve”, vindt Anneleen Van Bossuyt. Ze gelooft ook niet dat op die manier het democratisch draagvlak van de EU kan worden vergroot. “Dat doen we het best door te handelen op die vlakken waar mensen dat van ons verwachten (jobs, veiligheid en migratie op de eerste plaats) met concrete maatregelen waar ze de meerwaarde van Europa zien.”

bron: Belga