Glabbeek schaft voorrang van rechts af – BIVV is geen voorstander van afschaffen voorrang van rechts

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) is geen voorstander van het afschaffen van de voorrang rechts. “Het veralgemeend behoud van de regel van voorrang rechts staat voor ons niet ter discussie”, zegt Stef Willems. De Vlaams-Brabantse gemeente Glabbeek is van plan om de voorrang van rechts op zijn grondgebied volledig af te schaffen tegen 10 november. Dorpspartij, dat in de meerderheid zit, zegt dat een wijziging van die voorrangsregel heel wat verwarring rond de verkeerssituatie in de gemeente zal laten verdwijnen.
“De regel ‘voorrang rechts’ is eenvoudig : je moet altijd voorrang verlenen aan de weggebruiker rechts van je, ook wanneer die laatste stopt”, legt Willems uit. “Bovendien is de regel ‘voorrang rechts’ veralgemeend over heel België van toepassing.”
“Daarnaast werkt de regel ‘voorrang rechts’ snelheids-afremmend. Dit laatste is bij uitstek belangrijk in woonomgevingen, in de bebouwde kom waar 30 en 50 km/u van toepassing is als snelheidsregime. Als je een kleine weg hebt die uitmondt op een weg van bijvoorbeeld 70 km/u dan kan dit soms ook gevaarlijke situaties met zich meebrengen wanneer bestuurders van de kleine weg hun voorrang nemen.”
Het betekent volgens het BIVV ook dat als er twijfel is over het nut van de voorrang rechts de situaties geval per geval moeten bestudeerd en geëvalueerd worden zodat de meest veilige maatregelen voor alle weggebruikers kunnen genomen worden. “En in die gevallen moet die situatie ook duidelijk met signalisatie aangegeven worden”, benadrukt Willems.

bron: Belga