Hervorming voorziet wel pensioendaling voor werkloze vijftigplusser

Hervorming voorziet wel pensioendaling voor werkloze vijftigplusser

De wetteksten over de pensioenhervorming die momenteel bij de Raad van State voorliggen, voorzien wel degelijk dat een vijftigplusser na een jaar werkloosheid terugvalt op een basisbedrag. Dat blijkt uit een mededeling van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). “In hun huidige vorm voorzien deze ontwerpen geen uitzonderingen voor de werklozen die ouder zijn dan vijftig jaar. Indien een werkloze die ouder is dan vijftig jaar zich niet kan beroepen op een uitzondering om te ontsnappen aan de degressiviteit die werd ingesteld door de vorige regering, zullen zijn rechten worden berekend in de tweede periode op basis van het minimumjaarrecht”, luidt het in de verduidelijking.

Die tweede periode gaat van start na twaalf maanden werkloosheid. De minister verduidelijkt dat de hervorming van de berekening van pensioenrechten die tijdens de tweede periode werkloosheid werden opgebouwd en tijdens de periodes van brugpensioen, veel uitzonderingen voorziet. De hervorming geldt ook enkel voor pensioenen die ten vroegste op 1 januari 2019 zullen ingaan en heeft enkel betrekking op de gewerkte of gelijkgestelde periodes na 1 januari 2017.Indien iemand 140 euro bruto minder pensioen zal krijgen, dan gaat het volgens Bacquelaine om werknemers die tijdens hun laatste job een loon kregen dat boven het plafond van 54.648,70 euro lag en die zonder onderbreking in de tweede en derde periode van werkloosheid zijn gebleven gedurende minstens vier jaar. Anderzijds vrijwaart de berekening van de pensioenen op basis van het minimumjaarrecht, de werknemers van wie het laagste loon lager lag dan 23.841,73 euro op jaarbasis. De laagste lonen worden dus volledig gevrijwaard, aldus de minister.

De vraag of de beslissing nu al dan niet genomen was, zorgde gisteren voor een pittig debat tussen partijvoorzitters Gwendolyn Rutten (Open Vld) en John Crombez (sp.a). Regeringspartners N-VA en CD&V stelden vandaag dat over dit punt nog geen beslissing is genomen.

bron: Belga