Brand studentenkot Leuven 2014 – Stadsbestuur controleert systematisch alle panden

Brand studentenkot Leuven 2014 - Stadsbestuur controleert systematisch alle panden

De dodelijke brand in een studentenhuis in Leuven in januari 2014 heeft de aandacht van het stadsbestuur verscherpt. “Brandveiligheid werd nog meer dan voorheen een prioriteit”, zegt de Leuvense schepen van Vastgoed Mohamed Ridouani (sp.a). Het stadsbestuur controleert sinds twee jaar systematisch alle studentenkoten. Leuven telt 40.000 studentenkoten. Het gros is reglementair, maar er zijn problemen met gezinswoningen die snel werden opgedeeld.
“Een bouwverordening uit 2010 legt een verbod op opdeling op”, zegt schepen Ridouani. “De woondienst gaat dag in dag uit op pad. Een team van tien mensen controleert sinds twee jaar alle koten op brandveiligheid en levert een attest af. We hebben daarvoor een speciaal label ontwikkeld. Per jaar worden 4.000 koten gecontroleerd. Het is dus een werk van lange adem.”
Bij de brand aan de Kapucijnenvoer waren noch het huis noch de bewoners geregistreerd. Vlaamse studenten zijn niet ingeschreven in het Leuvense bevolkingsregister.
“Wij hebben er als stadsbestuur geen zicht op wie waar woont. En dat zouden we natuurlijk wel willen weten. Zeker in een tijdperk van terrorismedreiging”, aldus de schepen.
De studentensteden Leuven en Gent pleiten al langer voor studentenregisters. Maar de privacywetgeving verbiedt dat. Er zit voorlopig geen schot in deze federale materie.

bron: Belga