Werkloosheid bij allochtonen in Vlaanderen zit in dalende lijn

Werkloosheid bij allochtonen in Vlaanderen zit in dalende lijn

Vlaanderen telde eind augustus nog 227.882 niet-werkende werkzoekenden, 5,7 procent minder dan een jaar eerder. Daarmee is het werkloosheidscijfer in Vlaanderen al voor de 25ste maand op rij gedaald, zo blijkt vandaag uit de statistieken van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Opvallend is dat die dalende trend ook steeds duidelijker wordt bij de allochtonen, waar voor de derde maand op rij minder werklozen werden geregistreerd. Bij de mensen van allochtone origine daalde de werkloosheid eind augustus naar 61.465, wat 1,1 procent minder is dan in augustus 2016. Het kabinet-Muyters benadrukt daarbij dat het al de derde maand op rij is dat er – op jaarbasis – in die categorie een daling van de werkloosheid wordt opgetekend. Wel blijven de allochtonen met een aandeel van 27 procent oververtegenwoordigd in de werkloosheidsstatistieken.

Toch maken mensen van allochtone origine geen deel uit van het doelgroepenbeleid, dat als doel heeft om bepaalde groepen in de samenleving die moeilijk aan een baan geraken, aan een job te helpen. “We kiezen ervoor iedereen op basis van zijn talenten en competenties te behandelen, en dat blijkt dus zijn vruchten af te werpen”, reageert Thomas Pollet, de woordvoerder van minister Muyters (N-VA).Het kabinet beklemtoont ook dat die daling zich voordoet op een moment dat mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan zich – als gevolg van de recente migratiegolf – massaal inschrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Die toename blijkt uit de stijging met 14,8 procent in de categorie ‘Andere’, “die onder meer de erkende vluchtelingen met leefloon omvat”, staat in het persbericht.

bron: Belga